Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Antal stadigvarande sysselsatta på heltidsjordbruk uppdelat på företagskategori, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

16. Number of permanently occupied at full-time agricultural holdings by type of business, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

2010

2013

2016

MF, %, 2016

Totalt antal sysselsatta i enskilt ägda företag

41 753

38 688

35 917

38 056

0,74

Företagare

15 682

14 083

13 274

12 507

0,64

Maka, make eller sambo

11 971

11 328

10 627

9 643

0,71

Övriga familjemedlemmar

8 737

8 358

7 622

10 902

1,11

Icke familjemedlemmar

5 362

4 919

4 394

5 004

1,95

 

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta i juridiska bolag

9 697

9 848

10 759

11 013

1,92

Driftsledare

2 912

2 955

3 039

3 100

1,19

Övriga

6 784

6 893

7 720

7 913

2,39

 

 

 

 

 

 

Totalt antal sysselsatta i alla företag

51 449

48 536

46 676

49 069

0,71