Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform, region och företags­storlek, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

17. Number of annual working units (AWU) at full-time agricultural holdings by form of employment, region and holding size, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

 

2010

 

2013

 

2016

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

MF, %

Tillfälliga

MF, %

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 034

99

 

733

73

 

729

..

 

812

10,88

..

..

Uppsala

1 458

45

 

1 360

86

 

1 224

75

 

1 292

5,95

100

24,49

Södermanlands

1 309

58

 

1 246

68

 

1 252

80

 

1 076

6,14

..

..

Östergötlands

2 522

193

 

2 514

180

 

2 381

188

 

2 438

4,33

191

20,66

Jönköpings

1 763

42

 

1 616

75

 

1 469

94

 

1 586

5,41

105

23,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

922

20

 

792

30

 

759

66

 

734

6,97

36

21,18

Kalmar

2 389

98

 

2 195

111

 

2 090

138

 

2 122

4,41

127

15,73

Gotlands

1 375

37

 

1 364

78

 

1 252

117

 

1 318

5,40

96

18,63

Blekinge

639

49

 

591

147

 

554

124

 

542

8,70

..

..

Skåne

5 720

569

 

5 685

1 089

 

5 985

1 004

 

5 722

2,90

1 001

31,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 951

92

 

1 780

122

 

1 659

138

 

1 717

5,38

151

16,70

Västra Götalands

5 177

154

 

4 901

275

 

4 667

324

 

4 749

2,88

323

14,77

Värmlands

898

31

 

930

48

 

855

62

 

886

7,69

..

..

Örebro

986

33

 

908

32

 

870

45

 

832

7,48

52

22,28

Västmanlands

692

25

 

700

49

 

623

..

 

668

8,33

32

19,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

790

26

 

682

37

 

628

56

 

620

8,76

41

24,55

Gävleborgs

854

52

 

777

43

 

738

71

 

775

9,07

..

..

Västernorrlands

659

14

 

599

25

 

577

36

 

548

9,70

31

28,02

Jämtlands

656

32

 

579

35

 

520

56

 

503

9,66

..

..

Västerbottens

987

120

 

854

45

 

798

73

 

768

8,62

64

21,93

Norrbottens

503

16

 

455

31

 

373

36

 

348

11,72

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 071

397

 

4 058

761

 

4 312

718

 

4 003

3,59

465

12,89

Götalands mellanbygder

5 203

374

 

5 039

647

 

4 741

569

 

5 073

2,89

..

..

Götalands norra slättbygder

4 444

241

 

4 474

300

 

4 297

352

 

4 529

3,03

356

15,21

Svealands slättbygder

5 588

273

 

5 122

319

 

4 862

446

 

4 842

3,24

533

21,68

Götalands skogsbygder

8 269

198

 

7 367

361

 

7 022

530

 

6 916

2,35

467

11,84

Mellersta Sv. skogsbygder

1 898

88

 

1 826

97

 

1 696

104

 

1 723

5,80

154

34,01

Nedre Norrland

2 193

94

 

1 949

113

 

1 820

160

 

1 747

5,12

127

22,47

Övre Norrland

1 618

141

 

1 423

81

 

1 252

113

 

1 221

6,60

106

18,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2,0

793

149

 

1 109

198

 

1 740

420

 

1 623

9,47

482

25,07

2,1–5,0

142

103

 

136

21

 

170

..

 

80

24,27

..

..

5,1–10,0

86

12

 

197

61

 

104

..

 

222

18,74

52

31,95

10,1–20,0

801

94

 

433

98

 

413

94

 

383

14,66

..

..

20,1–30,0

941

56

 

672

96

 

626

105

 

565

11,75

74

25,94

30,1–50,0

3 496

119

 

2 583

128

 

2 427

191

 

2 072

5,01

189

20,00

50,1–100,0

10 409

318

 

8 898

500

 

7 350

505

 

7 020

2,19

473

11,42

100,1–

16 617

953

 

17 231

1 578

 

17 174

1 602

 

18 088

1,26

1 537

20,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–2,0

833

152

 

1 168

201

 

1 773

422

 

1 693

9,20

524

23,83

2,1–5,0

149

102

 

144

22

 

181

..

 

97

23,96

..

..

5,1–10,0

132

13

 

223

61

 

163

..

 

219

15,96

41

30,53

10,1–20,0

1 186

101

 

653

113

 

694

121

 

646

11,07

..

..

20,1–30,0

1 612

64

 

1 144

94

 

1 169

154

 

1 020

7,44

86

22,53

30,1–50,0

5 012

136

 

3 909

169

 

3 330

170

 

3 057

3,93

223

17,23

50,1–100,0

10 712

372

 

9 318

578

 

7 909

575

 

7 466

2,04

489

11,01

100,1–

13 649

865

 

14 701

1 442

 

14 786

1 473

 

15 858

1,41

1 446

22,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

33 285

1 805

 

31 258

2 679

 

30 004

2 992

 

30 055

0,82

3 017

11,63