Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Antal årsverken på heltidsjordbruk efter sysselsättningsform och driftsinriktning, samt medelfel (MF) där tillgängligt, 2007–2016

18. Number of annual working units (AWU) at full-time agricultural holdings by type of employment and type of farming, and standard deviations (MF) where available, 2007–2016

 

2007

 

2010

 

2013

 

 

2016

 

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

Tillfälliga

 

Stadig­varande

MF, %

Tillfälliga

MF, %

Växtodling

7 062

1 102

 

7 481

1 549

 

7 726

1 761

 

8 060

2,18

1 931

17,97

Spannmål

2 503

92

 

2 835

119

 

2 511

150

 

3 064

2,72

167

10,24

Vall utöver eget behov

34

3

 

58

7

 

50

..

 

39

26,51

..

..

Övriga jordbruksväxter

2 105

99

 

2 432

155

 

2 199

200

 

1 749

4,30

124

19,32

Trädgårdsväxter

1 465

755

 

1 378

1 016

 

2 072

1 156

 

2 091

8,21

1 052

14,76

Blandad växtodling

955

153

 

778

252

 

893

250

 

1 117

7,83

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

21 931

566

 

19 896

927

 

18 865

999

 

18 081

0,84

896

4,30

Mjölkkor

13 240

350

 

11 395

543

 

9 539

504

 

8 717

2,24

460

6,65

Köttdjur

3 868

73

 

4 210

150

 

4 640

198

 

4 706

2,56

178

9,87

Får

282

6

 

344

27

 

491

19

 

505

6,96

24

19,61

Svin

1 508

41

 

1 374

65

 

1 360

85

 

1 297

6,16

71

16,71

Övriga husdjur

1 543

63

 

1 360

85

 

1 490

99

 

1 568

5,43

91

23,08

Blandade husdjur

1 490

33

 

1 213

57

 

1 345

94

 

1 288

5,51

72

19,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

4 292

137

 

3 881

203

 

3 413

232

 

3 914

3,08

191

8,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

33 285

1 805

 

31 258

2 679

 

30 004

2 992

 

30 055

0,82

3 017

11,63


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.