Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal företagare på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2007–2016

4. Number of owners at privately held full-time agricultural holdings by gender and age, 2007–2016

 

Företagarens ålder

 

–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–

 

Totalt antal

2007

 

Antal företagare

114

1 160

3 688

5 288

4 457

1 036

 

15 743

varav män

107

1 116

3 462

4 942

4 191

900

 

14 718

varav kvinnor

7

44

226

346

266

136

 

1 025

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företagare

57

828

3 170

5 085

4 883

1 558

 

15 581

varav män

54

778

2 999

4 785

4 679

1 423

 

14 718

varav kvinnor

3

50

171

300

204

135

 

863

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företagare

48

603

2 062

4 001

4 417

2 117

 

13 248

varav män

43

559

1 911

3 673

4 194

1 955

 

12 335

varav kvinnor

5

44

151

328

223

162

 

913

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal företagare

72

809

1 899

3 342

4 097

2 214

 

12 433

varav män

67

729

1724

3096

3844

2073

 

11 533

varav kvinnor

5

80

175

246

253

141

 

900