Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Driftsledarnas jordbruksutbildning, efter ålder och driftsinriktning, samt medelfel (MF), 2016

5. Agricultural education of Business Managers, by age and type of farming, and standard deviations (MF), 2016

 

Utbildning

 

 

Praktisk1

MF, %

Grundläggande

MF, %

Gymnasial3

MF, %

Högskola4

MF, %

 

Totalt antal

MF, %

Driftsledarens ålder

 

 

 

 

 

 

–24

30

24,56

..

..

57

16,88

..

..

 

102

13,23

25–34

341

7,86

137

15,09

445

5,72

211

7,56

 

1 134

4,00

35–44

761

5,06

375

6,51

896

4,06

557

4,94

 

2 589

2,50

45–54

1 425

3,57

777

4,26

1 501

2,92

485

4,81

 

4 188

1,88

55–64

1 862

3,04

1 210

3,34

1 359

3,29

580

4,54

 

5 011

1,74

65–

1 235

4,31

659

5,25

435

6,67

256

8,67

 

2 584

2,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagets driftsinriktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtodling

1 465

3,64

982

4,01

1 313

3,15

977

3,17

 

4 758

1,78

Jordbruksväxter

956

4,04

782

4,03

1 012

3,53

765

3,63

 

3 516

1,92

Trädgårdsväxter

367

9,66

124

19,55

161

13,71

112

15,84

 

763

6,74

Blandad växtodling

143

15,80

76

19,03

160

10,87

101

13,82

 

479

7,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

3 531

1,79

1 709

2,40

2 688

1,81

795

3,45

 

8 722

1,10

Mjölkkor

1 137

4,21

732

4,53

1 153

3,40

295

6,54

 

3 317

2,20

Köttdjur

1 716

3,43

581

5,66

887

4,70

186

10,01

 

3 370

2,45

Övriga husdjur

678

4,75

396

6,35

647

4,60

315

6,00

 

2 035

2,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

659

5,41

471

5,64

672

4,64

325

6,50

 

2 128

2,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

5 655

1,07

3 162

1,25

4 693

0,90

2 097

1,26

 

15 607

0,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Praktisk lantbrukserfarenhet
2) Grundläggande lantbruksutbildning (minst 1 månad)
3) Lantbruks- eller naturbruksgymnasium (minst 2 år)
4) Lantbruksutbildning på universitet eller högskola (minst 2 år)