Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Åkerareal på enskilt ägda heltidsjordbruk uppdelat på företagarens kön och ålder, 2007–2016, hektar

6. Arable land area at privately held full-time agricultural holdings by holder gender and age, 2007–2016, hectares

 

Företagarens ålder

 

–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–

 

Total areal

2007

 

Total åkerareal

4 354

75 562

285 665

444 649

399 441

109 839

 

1 319 511

i manligt ägda företag

3 843

72 371

269 697

421 422

383 640

102 575

 

1 253 550

i kvinnligt ägda företag

511

3 191

15 968

23 227

15 801

7 264

 

65 962

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Total åkerareal

4 054

61 439

247 633

427 840

410 588

152 070

 

1 303 624

i manligt ägda företag

3 796

57 966

233 603

405 403

396 551

144 142

 

1 241 461

i kvinnligt ägda företag

259

3 472

14 030

22 437

14 037

7 927

 

62 163

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Total åkerareal

3 355

60 368

224 752

406 091

420 637

176 812

 

1 292 015

i manligt ägda företag

3 095

56 323

213 269

381 824

404 970

166 747

 

1 226 228

i kvinnligt ägda företag

260

4 045

11 483

24 268

15 666

10 065

 

65 787

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Total åkerareal

6 188

88 191

229 356

364 612

41 4353

195 362

 

1 298 063

i manligt ägda företag

5 688

81 239

215 171

344 449

395 856

184 760

 

1 227 162

i kvinnligt ägda företag

500

6 952

14 185

20 163

18 497

10 602

 

70 901