Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Heltidsjordbruket i Sverige 2016

JO 65 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag och åkerareal för heltidsjordbruk uppdelat på driftsinriktning, 2007–2016

7. Number of full-time agricultural holdings and arable land area by type of farming, 2007–2016

2007

 

2010

 

2013

 

2016

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

 

Antal företag

Areal åkermark (ha)

Växtodling

4 706

634 739

 

4 806

689 697

 

4 617

692 832

 

4 696

747 769

Spannmål

1 936

355 581

 

2 162

394 146

 

1 890

386 322

 

2 316

472 904

Vall utöver eget behov

18

3 406

 

27

5 020

 

31

5 776

 

29

5 754

Övriga jordbruksväxter

1 420

195 994

 

1 550

225 302

 

1 399

214 981

 

1 202

182 917

Trädgårdsväxter

787

23 021

 

677

20 557

 

869

25 765

 

707

23 950

Blandad växtodling

545

56 737

 

390

44 673

 

428

59 988

 

442

62 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husdjursskötsel

11 423

880 091

 

9 927

847 605

 

9 621

866 848

 

8 641

839 993

Mjölkkor

6 239

484 571

 

4 986

455 619

 

4 015

425 870

 

3 278

400 420

Köttdjur

2 891

197 239

 

3 001

218 569

 

3 473

245 404

 

3 354

244 558

Får

201

10 010

 

218

11 453

 

352

16 030

 

322

15 153

Svin

628

60 353

 

524

53 909

 

468

56 737

 

420

55 829

Övriga husdjur

670

61 519

 

535

52 604

 

580

62 721

 

556

66 053

Blandade husdjur

794

66 399

 

663

55 452

 

733

60 087

 

711

57 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandat jordbruk

2 633

300 121

 

2 305

280 190

 

2 058

269 007

 

2 142

296 185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

18 762

1 814 951

 

17 038

1 817 492

 

16 296

1 828 687

 

15 479

1 883 946


Anm. År 2013 ändrades beräkningarna för driftsinriktningarna, vilket innebär att uppgifterna för 2013 inte är fullständigt jämförbara med tidigare års uppgifter.