STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Författare: Frida Thorstensson

Kontaktperson: Ann-Marie Karlsson

036-15 59 33

statistik@jordbruksverket.se

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk.

Utkom den 2 juli 2015.