STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Areal jordbruksmark fördelad på ägarklass 2011, hektar

2. Antal ägarenheter med jordbruksmark fördelat på ägarklass 2011

3. Areal åkermark fördelad på ägarklass 2011, hektar

4. Antal ägarenheter med åkermark fördelat på ägarklass 2011

5. Areal produktiv skogsmark som ägs tillsammans med jordbruksmark fördelad på ägarklass 2011, hektar

6. Antal ägarenheter med skogsmark fördelat på ägarklass 2011

7. Areal jordbruksmark och skogsmark fördelad på ägarklass 2011, hektar

8. Antal ägarenheter med jordbruksmark och skogsmark fördelat på ägarklass 2011

9. Areal jordbruksmark och skogsmark fördelad på ägoslag 2011, hektar

10. Antal ägarenheter med jordbruksmark och skogsmark fördelat på ägoslag 2011

11. Antal ägarenheter fördelat på storleksgrupp åkermark 2011

12. Areal jordbruksmark fördelad på ägarens ålder 2011, hektar (fysiska personer)

13. Antal ägare med jordbruksmark fördelat på ålder 2011 (fysiska personer)

14. Areal jordbruksmark fördelad på ägarens kön 2011, hektar (fysiska personer)

15. Antal ägare med jordbruksmark fördelat på kön 2011 (fysiska personer)

16. Areal åkermark fördelad på ägarens ålder 2011, hektar (fysiska personer)

17. Antal ägare med åkermark fördelat på ålder 2011 (fysiska personer)

18. Areal åkermark fördelad på ägarens kön 2011, hektar (fysiska personer)

19. Antal ägare med åkermark fördelat på kön 2011 (fysiska personer)

20. Antal ägare fördelat på storleksgrupp åkermark, kön och ålder 2011 (fysiska personer)

21. Areal jordbruksmark fördelad på antal ägare 2011, hektar (fysiska personer)

22. Antal ägarenheter fördelat på antal ägare 2011 (fysiska personer)

23. Antal ägarenheter fördelat på boende 2011 (fysiska personer)

24. Antal fysiska personer fördelat på antal ägda ägarenheter 2011

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05


..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure