STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Areal jordbruksmark fördelad på ägarens kön 2011, hektar (fysiska personer)

14. Agricultural area by owner’s gender 2011, hectares (physical persons)

Område

Storleksgrupp

Ägs av kvinnor

Ägs av män

Summa

Län

 

 

 

Stockholms

25 027

56 646

81 673

Uppsala

44 483

124 392

168 875

Södermanlands

35 145

97 745

132 889

Östergötlands

59 823

173 148

232 971

Jönköpings

42 099

101 544

143 644

 

 

 

 

Kronobergs

25 230

61 402

86 633

Kalmar

48 523

149 448

197 971

Gotlands

25 766

70 310

96 076

Blekinge

11 081

35 858

46 939

Skåne

113 852

341 128

454 980

 

 

 

 

Hallands

35 242

91 901

127 143

Västra Götalands

141 020

405 246

546 265

Värmlands

39 790

95 088

134 878

Örebro

26 776

88 424

115 200

Västmanlands

23 031

77 045

100 076

 

 

 

 

Dalarnas

24 958

55 891

80 849

Gävleborgs

25 254

58 947

84 202

Västernorrlands

25 817

54 163

79 980

Jämtlands

21 356

45 626

66 983

Västerbottens

29 965

71 202

101 167

Norrbottens

15 744

41 974

57 717

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

72 538

215 920

288 459

Götalands mellanbygder

89 122

285 400

374 522

Götalands norra slättbygder

110 359

351 626

461 985

Svealands slättbygder

154 062

442 660

596 722

Götalands skogsbygder

218 140

547 375

765 516

Mellersta Sveriges skogsbygder

71 664

174 880

246 543

Nedre Norrland

72 167

154 124

226 291

Övre Norrland

51 929

125 145

177 074

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

120 919

170 735

291 654

2,1- 5,0

128 006

208 098

336 104

5,1- 10,0

136 495

263 805

400 300

10,1- 20,0

150 848

341 939

492 786

20,1- 30,0

85 557

234 381

319 938

30,1- 50,0

91 608

319 278

410 886

50,1- 100,0

77 237

376 450

453 687

100,1-

49 311

382 444

431 755

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

62 601

80 445

143 047

2,1- 5,0

118 124

172 951

291 074

5,1- 10,0

141 939

248 740

390 679

10,1- 20,0

163 690

349 841

513 531

20,1- 30,0

93 764

241 169

334 934

30,1- 50,0

104 538

335 822

440 361

50,1- 100,0

90 664

404 843

495 507

100,1-

64 661

463 318

527 978

 

 

 

 

Riket

 

 

 

2011

839 981

2 297 130

3 137 111