STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Antal ägare med jordbruksmark fördelat på kön 2011 (fysiska personer)

15. Number of owners with agricultural land by gender 2011 (physical persons) 

Område

Storleksgrupp

Ägs av kvinnor

Ägs av män

Summa

Län

 

 

 

Stockholms

3 113

4 180

7 293

Uppsala

3 452

5 516

8 968

Södermanlands

2 561

3 850

6 411

Östergötlands

4 503

7 242

11 745

Jönköpings

6 937

11 037

17 974

 

 

 

 

Kronobergs

5 795

9 177

14 972

Kalmar

5 457

8 837

14 294

Gotlands

2 265

3 330

5 595

Blekinge

2 270

3 894

6 164

Skåne

11 408

17 293

28 701

 

 

 

 

Hallands

4 817

7 931

12 748

Västra Götalands

20 064

32 199

52 263

Värmlands

8 580

12 475

21 055

Örebro

3 767

6 050

9 817

Västmanlands

1 664

2 996

4 660

 

 

 

 

Dalarnas

7 423

10 733

18 156

Gävleborgs

5 233

8 215

13 448

Västernorrlands

7 363

11 004

18 367

Jämtlands

6 604

9 870

16 474

Västerbottens

8 450

14 099

22 549

Norrbottens

5 250

9 655

14 905

Summa

126 976

199 583

326 559

Dubbelräknade ägare

2 123

4 001

6 124

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5 847

9 185

15 032

Götalands mellanbygder

8 195

12 920

21 115

Götalands norra slättbygder

9 507

15 748

25 255

Svealands slättbygder

13 440

20 880

34 320

Götalands skogsbygder

38 181

60 650

98 831

Mellersta Sveriges skogsbygder

14 198

21 515

35 713

Nedre Norrland

21 450

31 784

53 234

Övre Norrland

16 396

27 607

44 003

Summa

127 214

200 289

327 503

Dubbelräknade ägare

2 592

5 417

8 009

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

68 915

87 762

156 677

2,1- 5,0

27 237

41 843

69 080

5,1- 10,0

14 636

27 132

41 768

10,1- 20,0

8 783

19 127

27 910

20,1- 30,0

2 978

7 928

10 906

30,1- 50,0

2 083

7 120

9 203

50,1- 100,0

1 005

4 781

5 786

100,1-

268

1 851

2 119

Summa

125 905

197 544

323 449

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

53 807

66 195

120 002

2,1- 5,0

33 192

47 475

80 667

5,1- 10,0

19 204

33 059

52 263

10,1- 20,0

11 420

24 055

35 475

20,1- 30,0

3 811

9 717

13 528

30,1- 50,0

2 739

8 664

11 403

50,1- 100,0

1 340

5 891

7 231

100,1-

392

2 488

2 880

Summa

125 905

197 544

323 449

 

 

 

 

Riket

 

 

 

2011

125 905

197 544

323 449

Unika ägare

.

.

323 449