STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Areal åkermark fördelad på ägarens kön 2011, hektar (fysiska personer)

18. Area of arable land by owner’s gender 2011, hectares (physical persons)

Område

Storleksgrupp

Ägs av kvinnor

Ägs av män

Summa

Län

 

 

 

Stockholms

19 339

45 593

64 932

Uppsala

38 113

108 646

146 759

Södermanlands

28 507

83 219

111 726

Östergötlands

45 497

137 146

182 643

Jönköpings

25 323

63 163

88 486

 

 

 

 

Kronobergs

14 527

36 671

51 198

Kalmar

28 123

89 247

117 371

Gotlands

20 803

59 031

79 834

Blekinge

6 801

24 540

31 340

Skåne

94 121

292 582

386 703

 

 

 

 

Hallands

28 448

76 856

105 303

Västra Götalands

112 303

337 485

449 788

Värmlands

32 749

81 538

114 286

Örebro

22 543

78 033

100 575

Västmanlands

20 522

70 005

90 527

 

 

 

 

Dalarnas

19 046

45 152

64 199

Gävleborgs

21 433

50 976

72 409

Västernorrlands

19 702

42 730

62 433

Jämtlands

15 356

33 933

49 289

Västerbottens

25 939

62 278

88 217

Norrbottens

12 212

33 775

45 987

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

65 824

200 421

266 245

Götalands mellanbygder

64 411

213 148

277 559

Götalands norra slättbygder

95 133

311 176

406 309

Svealands slättbygder

130 284

387 472

517 756

Götalands skogsbygder

141 316

368 652

509 968

Mellersta Sveriges skogsbygder

57 091

145 927

203 018

Nedre Norrland

55 379

121 994

177 373

Övre Norrland

41 967

103 809

145 775

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

55 591

74 382

129 973

2,1- 5,0

96 940

152 570

249 510

5,1- 10,0

108 683

204 800

313 483

10,1- 20,0

125 935

279 754

405 688

20,1- 30,0

73 438

197 013

270 450

30,1- 50,0

79 782

275 811

355 593

50,1- 100,0

67 932

329 259

397 190

100,1-

43 106

339 011

382 116

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

39 263

51 447

90 710

2,1- 5,0

81 819

121 059

202 878

5,1- 10,0

106 180

185 198

291 378

10,1- 20,0

129 688

274 789

404 477

20,1- 30,0

77 290

197 636

274 926

30,1- 50,0

87 799

283 893

371 691

50,1- 100,0

76 838

349 174

426 013

100,1-

52 529

389 402

441 931

 

 

 

 

Riket

 

 

 

2011

651 406

1 852 597

2 504 004