STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal ägarenheter med jordbruksmark fördelat på ägarklass 2011

2. Number of management units with agricultural land by ownership class 2011

Område

Storleksgrupp

Enskilda ägare

Privata aktiebolag

Övriga privata ägare

Svenska kyrkan

Statsägda AB

Staten

Övriga allmänna ägare

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4 421

183

72

28

4

16

26

4 750

Uppsala

6 191

70

43

25

4

17

8

6 358

Södermanlands

4 134

85

36

12

5

12

10

4 294

Östergötlands

7 665

142

80

35

10

15

15

7 962

Jönköpings

11 885

81

46

37

11

6

15

12 081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10 431

47

36

23

8

8

9

10 562

Kalmar

9 470

92

48

20

11

9

12

9 662

Gotlands

4 016

28

18

..

..

..

..

4 072

Blekinge

4 410

45

12

11

4

8

5

4 495

Skåne

21 033

473

125

115

15

44

43

21 848

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 769

121

30

24

..

10

..

8 967

Västra Götalands

36 880

238

136

81

30

44

54

37 463

Värmlands

15 792

67

32

29

4

6

15

15 945

Örebro

7 106

65

31

20

..

..

12

7 248

Västmanlands

3 238

48

25

14

9

8

10

3 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 066

72

62

20

8

23

17

13 268

Gävleborgs

9 859

53

28

9

9

8

12

9 978

Västernorrlands

13 257

59

33

15

5

5

7

13 381

Jämtlands

11 470

71

31

16

4

12

8

11 612

Västerbottens

15 426

46

25

12

14

8

12

15 543

Norrbottens

9 534

37

21

..

..

6

11

9 622

Summa

228 053

2 123

970

557

179

270

311

232 463

Dubbelräknade ägarenheter

46

20

15

..

-

8

..

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10 790

334

63

77

5

34

34

11 337

Götalands mellanbygder

14 995

210

76

46

9

35

25

15 396

Götalands norra slättbygder

17 949

146

86

57

20

28

31

18 317

Svealands slättbygder

23 207

417

186

94

24

53

61

24 042

Götalands skogsbygder

67 848

566

294

184

60

67

100

69 119

Mellersta Sveriges

skogsbygder

25 932

189

94

64

30

20

47

26 376

Nedre Norrland

38 588

166

121

48

16

36

33

39 008

Övre Norrland

29 294

127

58

26

21

24

29

29 579

Summa

228 603

2 155

978

596

185

297

360

233 174

Dubbelräknade ägarenheter

1 138

84

31

75

12

58

98

1 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

81 947

850

393

164

39

93

26

83 512

2,1- 5,0

51 448

361

141

81

14

30

16

52 091

5,1- 10,0

38 071

275

120

56

22

21

19

38 584

10,1- 20,0

26 796

225

108

60

29

33

25

27 276

20,1- 30,0

10 615

90

55

30

17

16

13

10 836

30,1- 50,0

9 670

87

48

31

26

21

26

9 909

50,1- 100,0

6 733

85

46

34

19

25

52

6 994

100,1-

2 773

150

59

101

13

31

134

3 261

Summa

228 053

2 123

970

557

179

270

311

232 463

Dubbelräknade ägarenheter

46

20

15

..

-

8

..

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

52 065

457

189

94

11

32

12

52 860

2,1- 5,0

57 716

491

200

87

11

34

9

58 548

5,1- 10,0

46 305

348

153

78

14

35

21

46 954

10,1- 20,0

34 637

271

147

71

29

25

21

35 201

20,1- 30,0

13 461

131

72

41

21

12

8

13 746

30,1- 50,0

11 841

116

60

24

29

30

24

12 124

50,1- 100,0

8 308

111

65

43

31

43

50

8 651

100,1-

3 720

198

84

119

33

59

166

4 379

Summa

228 053

2 123

970

557

179

270

311

232 463

Dubbelräknade ägarenheter

46

20

15

..

-

8

..

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

228 053

2 123

970

557

179

270

311

232 463

Dubbelräknade ägarenheter

46

20

15

..

-

8

..

94

Unika ägarenheter

.

.

.

.

.

.

.

232 416