STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Antal ägarenheter fördelat på boende 2011 (fysiska personer)

23. Number of management units by residence 2011 (physical persons)

Område

Storleksgrupp

Utboägd

Delvis utboägd

Närboägd

Samtliga

Län

 

 

 

 

Stockholms

929

488

2 847

4 264

Uppsala

840

384

4 837

6 061

Södermanlands

778

304

2 981

4 063

Östergötlands

1 515

699

5 343

7 557

Jönköpings

2 293

1 038

8 290

11 621

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 266

795

6 896

9 957

Kalmar

2 199

1 018

6 025

9 242

Gotlands

622

281

3 032

3 935

Blekinge

643

324

3 224

4 191

Skåne

3 904

1 156

15 477

20 537

 

 

 

 

 

Hallands

1 272

583

6 696

8 551

Västra Götalands

6 008

2 394

27 583

35 985

Värmlands

3 175

1 216

10 508

14 899

Örebro

1 252

371

5 352

6 975

Västmanlands

515

183

2 490

3 188

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 897

1 331

8 393

12 621

Gävleborgs

1 587

535

7 525

9 647

Västernorrlands

2 467

851

9 538

12 856

Jämtlands

3 093

978

7 086

11 157

Västerbottens

3 591

1 467

10 001

15 059

Norrbottens

1 972

1 036

6 234

9 242

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

- 2,0

20 326

6 187

52 078

78 591

2,1- 5,0

9 948

4 045

36 055

50 048

5,1- 10,0

5 925

2 909

28 405

37 239

10,1- 20,0

3 624

1 890

20 755

26 269

20,1- 30,0

1 365

757

8 333

10 455

30,1- 50,0

1 236

713

7 611

9 560

50,1- 100,0

923

570

5 202

6 695

100,1-

471

361

1 919

2 751

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

13 098

3 676

32 956

49 730

2,1- 5,0

12 180

4 376

39 271

55 827

5,1- 10,0

8 240

3 623

33 359

45 222

10,1- 20,0

5 174

2 717

26 070

33 961

20,1- 30,0

1 835

974

10 433

13 242

30,1- 50,0

1 521

889

9 280

11 690

50,1- 100,0

1 159

694

6 390

8 243

100,1-

611

483

2 599

3 693

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

2011

43 818

17 432

160 358

221 608