STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal ägarenheter med åkermark fördelat på ägarklass 2011

4. Number of management units with arable land by ownership class 2011

Område

Storleksgrupp

Enskilda ägare

Privata aktiebolag

Övriga privata ägare

Svenska kyrkan

Statsägda AB

Staten

Övriga allmänna ägare

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 626

143

59

27

..

..

21

3 894

Uppsala

5 734

54

39

23

4

11

8

5 873

Södermanlands

3 694

66

32

12

5

10

10

3 829

Östergötlands

6 823

126

66

32

8

12

15

7 082

Jönköpings

10 627

53

38

32

10

4

14

10 778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 156

31

27

18

8

8

8

8 256

Kalmar

7 700

62

39

18

9

7

12

7 847

Gotlands

3 576

18

15

..

..

4

..

3 619

Blekinge

3 145

31

7

9

..

5

5

3 204

Skåne

17 283

375

83

102

13

33

39

17 928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 506

98

20

21

..

8

9

7 665

Västra Götalands

32 031

172

107

68

22

36

52

32 488

Värmlands

13 321

51

27

21

..

..

15

13 442

Örebro

6 064

46

22

17

..

..

12

6 173

Västmanlands

3 002

42

20

12

9

8

10

3 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 636

53

32

14

6

17

17

10 775

Gävleborgs

9 004

45

20

9

8

7

11

9 104

Västernorrlands

11 767

48

25

13

4

5

7

11 869

Jämtlands

9 561

47

23

11

4

10

7

9 663

Västerbottens

14 119

41

20

..

13

..

12

14 213

Norrbottens

7 924

26

12

..

..

5

10

7 984

Summa

195 299

1 628

733

471

150

213

295

198 789

Dubbelräknade ägarenheter

33

16

11

..

-

..

4

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9 681

285

50

73

..

..

32

10 153

Götalands mellanbygder

12 736

152

53

42

..

..

25

13 042

Götalands norra slättbygder

16 373

126

73

50

15

25

31

16 693

Svealands slättbygder

20 703

329

161

87

22

43

56

21 401

Götalands skogsbygder

55 585

398

216

157

49

49

94

56 548

Mellersta Sveriges

skogsbygder

22 159

149

67

48

25

18

46

22 512

Nedre Norrland

33 243

126

79

39

15

30

32

33 564

Övre Norrland

25 326

95

39

12

18

15

27

25 532

Summa

195 806

1 660

738

508

154

236

343

199 445

Dubbelräknade ägarenheter

1 046

80

21

74

8

48

99

1 376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

49 193

355

156

78

10

36

10

49 838

2,1- 5,0

51 448

361

141

81

14

30

16

52 091

5,1- 10,0

38 071

275

120

56

22

21

19

38 584

10,1- 20,0

26 796

225

108

60

29

33

25

27 276

20,1- 30,0

10 615

90

55

30

17

16

13

10 836

30,1- 50,0

9 670

87

48

31

26

21

26

9 909

50,1- 100,0

6 733

85

46

34

19

25

52

6 994

100,1-

2 773

150

59

101

13

31

134

3 261

Summa

195 299

1 628

733

471

150

213

295

198 789

Dubbelräknade ägarenheter

33

16

11

..

-

..

4

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

34 513

278

108

63

..

17

..

34 987

2,1- 5,0

46 822

325

129

60

..

25

..

47 374

5,1- 10,0

43 016

262

115

62

8

23

17

43 503

10,1- 20,0

33 809

245

120

60

24

22

20

34 300

20,1- 30,0

13 347

113

63

41

20

9

8

13 601

30,1- 50,0

11 790

105

54

23

26

24

22

12 044

50,1- 100,0

8 286

106

62

43

30

37

50

8 614

100,1-

3 716

194

82

119

33

56

166

4 366

Summa

195 299

1 628

733

471

150

213

295

198 789

Dubbelräknade ägarenheter

33

16

11

..

-

..

4

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

195 299

1 628

733

471

150

213

295

198 789

Dubbelräknade ägarenheter

33

16

11

..

-

..

4

68

Unika ägarenheter

.

.

.

.

.

.

.

198 755