STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal ägarenheter med skogsmark fördelat på ägarklass 2011

6. Number of management units with forest land by ownership class 2011

Område

Storleksgrupp

Enskild ägare

Privata aktiebolag

Övriga privata ägare

Svenska kyrkan

Statsägda AB

Staten

Övriga allmänna ägare

Samtliga

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 696

145

66

21

4

15

24

3 971

Uppsala

5 286

43

37

18

..

15

8

5 409

Södermanlands

3 532

63

32

12

4

12

10

3 665

Östergötlands

6 046

104

68

18

9

12

13

6 270

Jönköpings

10 861

65

43

34

11

6

15

11 035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 551

39

30

22

7

8

9

9 666

Kalmar

7 940

59

41

16

10

9

12

8 087

Gotlands

2 935

14

10

..

..

4

..

2 968

Blekinge

3 670

25

5

10

..

6

5

3 724

Skåne

8 409

117

56

43

10

24

27

8 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5 962

51

22

21

..

7

9

6 075

Västra

Götalands

29 161

156

107

64

27

36

52

29 603

Värmlands

13 824

50

25

28

4

6

15

13 952

Örebro

5 543

38

28

15

12

..

12

5 649

Västmanlands

2 771

35

22

11

9

6

10

2 864

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11 633

51

53

12

8

23

16

11 796

Gävleborgs

8 562

40

22

9

7

6

10

8 656

Västernorrlands

10 820

41

25

14

..

3

7

10 912

Jämtlands

9 901

52

26

16

4

8

8

10 015

Västerbottens

14 311

38

17

10

13

6

12

14 407

Norrbottens

8 522

25

18

7

5

3

11

8 591

Summa

182 936

1 251

753

404

155

216

286

186 001

Dubbelräknade ägarenheter

32

13

11

-

-

..

..

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2 312

51

16

21

..

..

20

2 440

Götalands

mellanbygder

8 601

77

45

31

..

..

22

8 811

Götalands norra slättbygder

12 884

92

60

34

17

22

28

13 137

Svealands

slättbygder

19 427

304

164

73

20

49

59

20 096

Götalands

skogsbygder

58 002

401

251

162

54

60

99

59 029

Mellersta Sveriges

skogsbygder

22 655

139

79

53

29

17

45

23 017

Nedre Norrland

32 894

117

100

45

12

31

32

33 231

Övre Norrland

26 641

100

46

24

19

17

29

26 876

Summa

183 416

1 281

761

443

161

241

334

186 637

Dubbelräknade ägarenheter

990

73

27

77

12

56

96

1 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

60 308

445

281

103

38

73

19

61 267

2,1- 5,0

41 808

170

117

54

13

18

14

42 194

5,1- 10,0

33 503

155

95

38

19

18

19

33 847

10,1- 20,0

23 017

138

87

47

20

29

22

23 360

20,1- 30,0

8 789

62

45

24

15

14

12

8 961

30,1- 50,0

7 825

70

38

26

20

17

26

8 022

50,1- 100,0

5 331

74

38

30

17

22

51

5 563

100,1-

2 355

137

52

82

13

25

123

2 787

Summa

182 936

1 251

753

404

155

216

286

186 001

Dubbelräknade ägarenheter

32

13

11

-

-

..

..

64

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.

 

6. forts. Antal ägarenheter med skogsmark fördelat på ägarklass 2011

6. cont. Number of management units with forest land by ownership class 2011

Område

Storleksgrupp

Enskild ägare

Privata aktiebolag

Övriga privata ägare

Svenska kyrkan

Statsägda AB

Staten

Övriga allmänna ägare

Samtliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

38 380

204

133

43

11

24

8

38 803

2,1- 5,0

43 430

237

153

59

10

23

7

43 919

5,1- 10,0

39 781

182

115

54

10

26

19

40 187

10,1- 20,0

30 216

163

120

57

20

19

20

30 615

20,1- 30,0

11 374

96

58

34

19

10

6

11 597

30,1- 50,0

9 813

89

43

19

23

24

22

10 033

50,1- 100,0

6 779

97

55

38

29

40

49

7 087

100,1-

3 163

183

76

100

33

50

155

3 760

Summa

182 936

1 251

753

404

155

216

286

186 001

Dubbelräknade ägarenheter

32

13

11

-

-

..

..

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

skogsmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

17 967

132

32

16

..

..

..

18 151

2,1- 5,0

19 787

107

52

14

..

7

..

19 973

5,1- 10,0

21 961

108

64

20

5

7

4

22 169

10,1- 20,0

28 587

136

80

27

5

11

4

28 850

20,1- 30,0

18 921

63

33

19

..

6

8

19 051

30,1- 50,0

25 064

77

82

26

..

..

12

25 273

50,1- 100,0

27 668

111

93

36

..

..

20

27 950

100,1-

22 981

517

317

246

134

154

235

24 584

Summa

182 936

1 251

753

404

155

216

286

186 001

Dubbelräknade ägarenheter

32

13

11

-

-

..

..

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

182 936

1 251

753

404

155

216

286

186 001

Unika ägarenheter

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.