STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2015:03

 

Jordbruksmarkens ägarstruktur i Sverige

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Areal jordbruksmark och skogsmark fördelad på ägoslag 2011, hektar

9. Agricultural area and forest land by type of land 2011, hectares

Område

Storleksgrupp

Areal åker för ägarenheter med enbart åker

Areal bete för ägarenheter med enbart bete

Areal jordbruksmark för ägarenheter med bara åker och bete

varav åker

Areal åker för ägarenheter i kombination med skog

Areal skog för ägarenheter i kombination med åker

Areal jordbruksmark för ägarenheter i kombination med skog

varav åker

Areal skog för ägarenheter i kombination med jordbruksmark

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 692

1 276

1 903

1 237

14 319

38 722

104 998

82 827

259 565

Uppsala

3 474

962

4 864

3 804

35 343

56 114

188 486

162 141

468 400

Södermanlands

1 956

768

2 009

1 443

19 104

38 889

149 868

125 762

320 302

Östergötlands

11 884

1 329

19 431

16 372

22 777

34 370

233 018

177 819

586 646

Jönköpings

1 329

1 078

3 548

2 147

5 486

33 331

150 829

92 954

658 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

680

940

2 100

1 226

6 033

40 087

89 966

53 037

545 705

Kalmar

1 824

3 293

33 816

13 590

10 964

46 076

176 853

110 953

671 758

Gotlands

2 048

1 149

2 624

1 481

17 964

23 430

96 097

80 472

116 248

Blekinge

1 266

1 206

1 996

1 228

4 731

12 908

47 602

31 821

165 879

Skåne

142 854

7 638

123 786

107 384

29 349

25 103

257 230

197 379

311 461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19 826

1 629

17 927

15 210

17 132

27 880

99 854

79 477

243 039

Västra

Götalands

29 327

5 220

36 507

28 315

113 837

182 743

523 189

428 277

1 064 551

Värmlands

3 431

1 607

2 721

1 780

54 203

251 189

138 467

116 987

1 136 032

Örebro

5 774

1 324

3 292

2 469

35 962

71 419

115 771

100 917

516 251

Västmanlands

2 203

473

2 210

1 669

31 870

53 080

111 646

99 991

285 573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 176

1 128

2 202

1 451

31 091

320 818

82 070

64 557

1 492 858

Gävleborgs

2 948

746

1 718

1 150

33 507

252 606

84 049

71 510

1 269 306

Västernorrlands

3 564

1 374

3 693

2 336

23 872

513 076

76 358

60 024

1 225 608

Jämtlands

2 143

1 295

1 936

1 133

20 122

344 857

65 704

48 649

2 004 443

Västerbottens

2 592

604

930

533

62 122

1 000 588

101 979

88 395

2 089 689

Norrbottens

2 408

624

912

543

30 315

738 435

57 071

45 524

1 592 248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktions-område

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

125 161

3 382

88 560

79 695

19 422

7 585

128 337

111 899

77 995

Götalands

mellanbygder

29 074

7 464

72 147

44 574

37 773

46 526

302 403

225 930

352 106

Götalands norra slättbygder

35 830

2 638

39 698

33 600

99 764

79 871

431 625

375 452

470 675

Svealands

slättbygder

13 723

4 297

12 862

9 650

145 165

264 098

668 878

575 484

1 490 210

Götalands

skogsbygder

20 390

9 649

40 284

28 328

64 315

246 129

766 787

504 000

3 202 599

Mellersta Sveriges

skogsbygder

6 961

2 988

6 173

4 235

82 207

386 646

255 023

208 293

2 207 136

Nedre Norrland

8 672

3 484

7 907

5 001

74 687

1 189 147

220 681

172 961

4 475 904

Övre Norrland

5 588

1 761

2 494

1 418

96 769

1 885 719

177 372

145 454

4 747 606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

13 309

35 663

15 035

6 343

35 065

746 752

176 415

58 296

3 440 678

2,1- 5,0

24 519

.

21 082

12 335

76 411

921 594

231 634

163 917

2 581 223

5,1- 10,0

21 848

.

21 296

14 650

99 567

715 072

345 348

260 812

2 679 386

10,1- 20,0

33 192

.

33 482

24 988

116 334

616 135

432 538

343 621

2 366 000

20,1- 30,0

27 262

.

25 782

19 903

66 347

299 523

274 443

224 235

1 143 994

30,1- 50,0

43 210

.

38 627

30 596

81 911

389 669

371 058

312 987

1 211 878

50,1- 100,0

52 115

.

57 336

46 311

84 170

375 556

449 679

385 690

1 707 062

100,1-

29 944

.

57 485

51 375

60 297

41 420

669 991

569 916

1 894 011

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.

 

 

9. forts. Areal jordbruksmark och skogsmark fördelad på ägoslag 2011, hektar

9. cont. Agricultural area and forest land by type of land 2011, hectares

Område

Storleksgrupp

Areal åker för ägarenheter med enbart åker

Areal bete för ägarenheter med enbart bete

Areal jordbruksmark för ägarenheter med bara åker och bete

varav åker

Areal åker för ägarenheter i kombination med skog

Areal skog för ägarenheter i kombination med åker

Areal jordbruksmark för ägarenheter i kombination med skog

varav åker

Areal skog för ägarenheter i kombination med jordbruksmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp

jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

13 309

8 691

2 160

1 080

35 065

746 752

59 558

38 051

1 319 235

2,1- 5,0

24 519

14 112

15 871

9 087

76 411

921 594

171 144

116 514

2 333 284

5,1- 10,0

21 848

6 671

22 789

14 346

99 567

715 072

310 521

224 389

2 299 441

10,1- 20,0

33 192

2 727

31 344

22 845

116 334

616 135

448 416

340 204

2 387 461

20,1- 30,0

27 262

738

25 885

20 381

66 347

299 523

289 384

228 362

1 392 367

30,1- 50,0

43 210

866

37 541

30 912

81 911

389 669

390 442

319 106

1 617 806

50,1- 100,0

52 115

755

55 139

47 136

84 170

375 556

488 986

406 735

2 163 439

100,1-

29 944

1 103

79 396

60 714

60 297

41 420

792 655

646 112

3 511 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

245 399

35 663

270 125

206 501

620 102

4 105 721

2 951 105

2 319 472

17 024 232

Anm. Med skogsmark menas produktiv skogsmark. Enbart skogsmark tillhörande ägarenheter med jordbruksmark är inkluderad.