Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The decrease in number of animals continues.

The decrease in number of animals since many years remains also in 2002. The largest decrease is noticed for laying breed fowls with an estimated decrease of 11 % from 5 686 000 in June 2001 to 4 731 800 in June 2002. Also for the number of laying breed chicken the decrease is estimated to 11 % for this period.

The number of bovine animals was 1 637 500 in June 2002, a decrease with 1 % since June 2001. The number of animals in the category heifers, bulls and stirs has decreased with 3 % and the number of sheep has decreased with 5 % between 2001 and 2002. The decrease in number of sheep follows an increase of the same size the year before. The total number of sheep and lambs was 426 800 in June 2002. The total number of pigs has remained nearly unchanged during the same period and was 1 881 700 in June 2002.

The size of animal stocks still increases

The number of holdings with animals has since long time decreased more than the number of animals, which has led to increases in average sizes of stocks. This trend has continued for 2002. The changes have been greater for pigs than for other animals. Since 1995 the average stock for sows and boars has increased from 31 to 77 and for fattening pigs from 157 to 336. The average stock for dairy cows has increased from 27 to 37 between 1995 and 2002. For fowls the average stock has decreased.

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Number of cattle (cows) by county on 13 June 2002

1b. Number of cattle (cows) by support and production area on 13 June 2002

2a. Number of cattle (other cattle) by county on 13 June 2002

2b. Number of cattle (other cattle) by support and production area on 13 June 2002

3a. Number of sheep by county on 13 June 2002

3b. Number of sheep by support and production area on 13 June 2002

4a. Number of pigs (breeding and fattening pigs) by county on 13 June 2002

4b. Number of pigs (breeding and fattening pigs) by support and production area on 13 June 2002

5a. Number of pigs (piglets) by county on 13 June 2002

5b. Number of pigs (piglets) by support and production area on 13 June 2002

6a. Number of fowl and chickens by county on 13 June 2002

6b. Number of fowl and chickens by support and production area on 13 June 2002

7a. Number of holdings with cattle (cows) by county on 13 June 2002

7b. Number of holdings with cattle (cows) by support and production area on 13 June 2002

8a. Number of holdings with cattle (other cattle) by county on 13 June 2002

8b. Number of holdings with cattle (other cattle) by support and production area on 13 June 2002

9a. Number of holdings with sheep by county on 13 June 2002

9b. Number of holdings with sheep by support and production area on 13 June 2002

10a. Number of holdings with pigs (breeding and fattening pigs) by county on 13 June 2002

10b. Number of holdings with pigs (breeding and fattening pigs) by support and production area on 13 June 2002

11a. Number of holdings with pigs (piglets) by county on 13 June 2002

11b. Number of holdings with pigs (piglets) by support and production area on 13 June 2002

12a. Number of holdings with fowl and chickens by county on 13 June 2002

12b. Number of holdings with fowl and chickens by support and production area on 13 June 2002

 

List of terms

Avel

Baggar

Besättningar

Djur

Får

Företag

Galtar

Gyltor

Hektar

Hela riket

Husdjur

Hästar

Höns

Kalvar

Kor

Kor för mjölkproduktion

Kvigor

Kycklingar

Lamm

Län

Medelfel

Mjölkkor

Nötkreatur

Område

Produktionsområde

Slaktkycklingar

Slaktsvin

Smågrisar

Stora

Stutar

Stödområde

Suggor

Summa

Svin

Tackor

Tjurar

Uppfödning av kalvar

Vecka

Värpras

Breeding

Rams

Stocks

Animal

Sheep

Holding(s)

Boars

Gilts

Hectare

Sweden

Livestock

Horses

Fowl

Calves

Cows

Dairy cows

Heifers

Chickens

Lambs

County

Standard error

Dairy cows

Cattle

Area

Production area

Broilers

Fattening pigs

Piglets

Large

Steers

Less favoured area

Sows

Total

Pigs

Ewes

Bulls

Calves production

Week

Laying breed