Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal nötkreatur (kor) per län den 13 juni 2002

1b. Antal nötkreatur (kor) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

2a. Antal nötkreatur (övriga nötkreatur) per län den 13 juni 2002

2b. Antal nötkreatur (övriga nötkreatur) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

3a. Antal får per län den 13 juni 2002

3b. Antal får per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

4a. Antal svin (avels- och slaktsvin) per län den 13 juni 2002

4b. Antal svin (avels- och slaktsvin) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

5a. Antal svin (smågrisar) per län den 13 juni 2002

5b. Antal svin (smågrisar) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

6a. Antal höns och kycklingar per län den 13 juni 2002

6b. Antal höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

7a. Antal företag med nötkreatur (kor) per län den 13 juni 2002

7b. Antal företag med nötkreatur (kor) per stöd- och produktions­område den 13 juni 2002

8a. Antal företag med nötkreatur (övriga nötkreatur) per län den 13 juni 2002

8b. Antal företag med nötkreatur (övriga nötkreatur) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

9a. Antal företag med får per län den 13 juni 2002

9b. Antal företag med får per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

10a. Antal företag med svin (avels- och slaktsvin) per län den 13 juni 2002

10b. Antal företag med svin (avels- och slaktsvin) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

11a. Antal företag med svin (smågrisar) per län den 13 juni 2002

11b. Antal företag med svin (smågrisar) per stöd- och produktions­område den 13 juni 2002

12a. Antal företag med höns och kycklingar per län den 13 juni 2002

12b. Antal företag med höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure