Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal nötkreatur (kor) per län den 13 juni 2002

1a. Number of cattle (cows) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppföd-

ning av kalvar

Summa kor

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6 834

2,6

3 771

15,6

10 608

5,7

Uppsala

12 464

2,3

4 928

4,2

17 394

1,8

Södermanlands

13 864

2,3

5 781

6,3

19 648

2,4

Östergötlands

26 695

1,4

11 119

4,0

37 816

1,5

Jönköpings

33 158

1,2

12 173

4,4

45 333

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15 025

2,3

8 828

3,6

23 856

1,8

Kalmar

42 564

1,3

12 444

4,8

55 009

1,3

Gotlands

16 622

4,3

5 401

6,5

22 028

3,4

Blekinge

5 200

5,6

6 370

3,8

11 575

3,1

Skåne

46 210

1,1

34 503

2,8

80 714

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26 122

2,1

7 065

4,3

33 189

1,8

Västra Götalands

77 485

3,6

25 641

2,6

103 129

2,7

Värmlands

10 593

3,2

8 081

5,1

18 678

2,5

Örebro

10 149

2,8

5 116

27,5

15 267

9,4

Västmanlands

7 816

2,5

2 189

25,2

10 008

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 669

2,1

4 240

3,3

14 911

1,6

Gävleborgs

11 053

2,7

3 510

7,5

14 565

2,3

Västernorrlands

10 790

3,9

3 105

11,3

13 899

3,3

Jämtlands

9 931

3,4

2 827

6,2

12 761

2,8

Västerbottens

15 526

2,4

1 130

7,1

16 659

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

8 311

4,2

370

8,1

8 685

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

417 082

0,8

168 593

1,5

585 676

0,7

 

 

 

 

 

 

 

2001

418 471

0,6

165 738

1,5

584 210

0,6

2000

427 621

0,6

167 277

1,2

594 899

0,5

1999

448 520

-

164 801

-

613 321

-

1998

449 130

0,9

169 926

2,3

619 057

0,8

1997

467 981

0,4

169 009

1,0

636 990

0,4

1996

466 265

0,5

164 115

1,2

630 381

0,5

1995

482 118

-

157 128

-

639 246

-