Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal svin (smågrisar) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

5b. Number of pigs (piglets) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

..

 

..

 

2a

 

 

7 060

0,7

35 744

0,8

2b

 

 

6 281

0,3

18 346

0,3

3

 

 

2 907

0,6

10 476

0,4

4a

 

 

10 081

0,2

27 692

0,2

4b

 

 

7 744

13,4

39 120

4,9

5a

 

 

18 054

2,4

54 968

1,2

5b

 

 

55 239

1,7

152 206

1,5

5c

 

 

18 270

2,5

57 724

1,9

5m

 

 

17 452

1,0

53 648

0,9

Övriga riket

 

 

431 050

0,7

1 431 370

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

150 423

0,9

510 182

0,7

Götalands mellanbygder

 

 

121 028

0,8

386 373

0,7

Götalands norra slättbygder

 

 

106 887

1,9

367 752

0,9

Svealands slättbygder

 

 

89 275

1,4

291 398

1,1

Götalands skogsbygder

 

 

80 049

1,3

228 967

1,5

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

11 201

0,3

36 496

0,2

Nedre Norrland

 

 

8 731

0,5

27 193

0,5

Övre Norrland

 

 

6 606

0,1

33 382

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

574 200

0,6

1 881 743

0,4