Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

6b. Number of fowl and chickens by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

35 508

0,8

9 583

0,8

2a

 

 

114 589

4,0

..

 

2b

 

 

51 118

0,5

..

 

3

 

 

25 750

32,9

..

 

4a

 

 

86 611

4,8

5 323

28,5

4b

 

 

..

 

..

 

5a

 

 

529 541

2,4

171 503

6,4

5b

 

 

337 028

2,0

339 278

3,8

5c

 

 

224 211

2,1

73 134

15,7

5m

 

 

120 477

3,5

..

 

Övriga riket

 

 

3 202 102

1,3

918 357

4,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

944 370

0,1

346 877

0,1

Götalands mellanbygder

 

 

1 055 743

2,5

437 312

8,0

Götalands norra slättbygder

 

 

988 739

2,5

315 552

5,5

Svealands slättbygder

 

 

494 828

2,3

50 537

19,5

Götalands skogsbygder

 

 

777 477

1,7

265 712

5,8

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

244 992

1,6

100 995

7,1

Nedre Norrland

 

 

101 741

6,5

683

24,0

Övre Norrland

 

 

123 947

0,3

19 150

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

4 731 837

1,0

1 536 819

3,2