Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Antal företag med nötkreatur (kor) per län den 13 juni 2002

7a. Number of holdings with cattle (cows) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Summa kor

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

181

4,7

298

15,7

466

10,0

Uppsala

376

3,8

397

6,6

711

3,5

Södermanlands

307

4,0

370

6,5

620

3,7

Östergötlands

554

2,2

673

5,1

1 140

2,9

Jönköpings

950

1,9

1 124

4,4

1 972

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

426

4,2

849

4,4

1 250

2,9

Kalmar

925

2,2

787

5,1

1 647

2,4

Gotlands

431

2,0

312

7,6

714

3,1

Blekinge

166

6,2

543

3,8

686

2,9

Skåne

1 112

2,7

2 045

4,1

2 989

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

597

3,1

735

5,3

1 276

3,1

Västra Götalands

2 063

3,6

2 429

4,2

4 344

2,8

Värmlands

306

5,4

627

4,9

912

3,2

Örebro

260

4,7

379

16,6

608

10,4

Västmanlands

178

5,1

210

30,9

374

17,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

387

3,4

407

4,8

762

2,5

Gävleborgs

395

4,0

296

8,9

652

4,0

Västernorrlands

463

5,5

266

8,2

711

4,3

Jämtlands

360

2,6

205

9,0

549

3,4

Västerbottens

551

2,9

118

16,6

650

3,3

Norrbottens

281

2,8

36

25,4

307

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

11 270

1,0

13 105

1,8

23 340

1,0

 

 

 

 

 

 

 

2001

11 828

0,7

13 578

2,0

24 362

1,1

2000

12 676

0,8

13 861

2,4

25 500

1,3

1999

13 963

-

14 254

-

27 226

-

1998

14 859

1,1

15 307

1,9

29 227

1,0

1997

15 788

0,5

16 093

1,1

30 675

0,6

1996

16 464

1,0

16 545

1,0

31 653

1,0

1995

17 743

-

17 069

-

33 249

-