Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Antal företag med nötkreatur (övriga nötkreatur) per län den 13 juni 2002

8a. Number of holdings with cattle (other cattle) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

518

8,8

494

9,4

535

8,4

Uppsala

829

2,5

731

3,2

862

2,3

Södermanlands

699

2,8

657

3,3

731

2,6

Östergötlands

1428

3,9

1 279

2,2

1 480

3,7

Jönköpings

2372

1,4

2 190

1,9

2 463

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1581

1,9

1 316

2,6

1 651

1,4

Kalmar

1983

1,6

1 773

2,1

2 018

1,5

Gotlands

797

2,5

797

2,4

838

2,1

Blekinge

728

2,6

698

2,8

770

2,2

Skåne

3462

2,6

3 155

2,5

3 584

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1580

2,0

1 383

2,7

1 617

1,9

Västra Götalands

5068

2,3

4 625

2,6

5 275

2,1

Värmlands

1059

2,3

899

3,1

1 122

2,0

Örebro

835

9,9

697

8,9

871

9,4

Västmanlands

473

13,7

414

15,6

501

12,9

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

825

2,3

776

2,6

899

1,5

Gävleborgs

795

2,9

743

3,4

834

2,6

Västernorrlands

830

2,3

720

3,1

926

3,0

Jämtlands

705

2,4

670

2,6

748

2,0

Västerbottens

869

2,4

783

3,1

917

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

371

4,0

360

4,0

395

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

27 810

0,9

25 159

0,9

29 038

0,9

 

 

 

 

 

 

 

2001

29 072

0,9

26 286

0,9

30 537

0,9

2000

30 457

1,1

27 733

1,1

32 063

1,2

1999

32 231

-

29 189

-

33 978

-

1998

34 499

0,9

31 491

1,0

36 594

0,9

1997

36 286

0,6

33 616

0,6

38 531

0,6

1996

37 848

1,0

35 148

1,0

40 318

1,0

1995

39 160

-

36 542

-

41 990

-