Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med nötkreatur (övriga nötkreatur) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

8b. Number of holdings with cattle (other cattle) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

489

3,5

454

4,1

528

3,1

2a

1 581

1,8

1 480

2,0

1 684

1,5

2b

1 169

2,0

1 047

2,4

1 282

3,0

3

1 001

2,7

883

3,3

1 073

2,1

4a

1 454

5,7

1 267

7,0

1 537

5,3

4b

219

8,1

219

8,2

235

6,4

5a

6 127

2,0

5 564

1,9

6 385

1,8

5b

5 867

2,1

5 248

2,6

6 022

2,0

5c

1 780

3,6

1 610

2,3

1 837

3,4

5m

664

3,4

664

3,5

694

3,2

Övriga riket

7 458

1,6

6 723

1,4

7 760

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 483

2,2

1 321

2,5

1 543

2,1

Götalands mellanbygder

3 302

1,3

3 142

1,5

3 414

1,2

Götalands norra slättbygder

2 590

1,6

2 320

2,0

2 686

1,5

Svealands slättbygder

3 221

3,6

2 916

3,4

3 361

3,4

Götalands skogsbygder

11 107

1,4

10 040

1,6

11 506

1,3

Mellersta Sveriges skogsb.

2 331

5,1

1 985

5,0

2 467

4,8

Nedre Norrland

2 342

1,4

2 102

1,8

2 532

2,6

Övre Norrland

1 434

1,9

1 333

2,2

1 528

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

27 810

0,9

25 159

0,9

29 038

0,9