Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Antal företag med får per län den 13 juni 2002

9a. Number of holdings with sheep by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2000
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

279

4,4

267

4,9

279

4,4

Uppsala

263

4,7

224

6,1

263

4,7

Södermanlands

264

4,5

232

5,4

265

4,5

Östergötlands

397

4,0

373

4,5

397

4,0

Jönköpings

404

3,8

362

4,8

404

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

253

5,5

224

5,8

253

5,5

Kalmar

381

2,8

368

3,0

381

2,8

Gotlands

423

3,4

385

3,5

424

3,3

Blekinge

183

6,3

162

7,8

183

6,3

Skåne

655

3,4

668

9,3

729

8,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

374

17,5

334

19,6

374

17,5

Västra Götalands

1 439

8,0

1 318

8,8

1 441

8,0

Värmlands

366

3,6

321

5,1

372

3,7

Örebro

224

4,1

197

6,0

227

4,1

Västmanlands

126

5,7

115

7,4

126

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

238

3,0

199

6,3

238

3,0

Gävleborgs

237

5,6

203

6,9

237

5,6

Västernorrlands

280

2,5

218

4,4

282

2,5

Jämtlands

171

5,1

162

5,9

171

5,1

Västerbottens

253

5,6

189

8,4

253

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

197

28,5

183

30,8

198

28,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

7 407

2,1

6 701

2,5

7 495

2,25

 

 

 

 

 

 

 

2001

8 051

2,2

7 336

2,1

8 082

2,2

2000

8 041

-

7 272

-

8 089

-

1999

8 209

-

7 636

-

8 247

-

1998

8 638

3,2

8 080

3,3

8 657

3,2

1997

9 372

2,1

8 784

2,2

9 411

2,1

1996

9 678

2,0

9 233

3,0

9 701

2,0

1995

9 985

-

9 380

-

10 037

-