Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med får per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

9b. Number of holdings with sheep by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2000
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

224

5,8

193

7,0

224

5,8

2a

461

14,0

401

16,3

467

13,8

2b

372

2,7

300

3,9

374

2,7

3

349

3,3

290

6,5

349

3,3

4a

402

3,3

335

4,8

404

3,3

4b

80

6,6

75

8,0

80

6,6

5a

1 530

5,3

1 436

5,7

1 530

5,3

5b

1 508

5,6

1 345

6,2

1 509

5,5

5c

556

2,3

487

3,1

556

2,3

5m

218

2,5

202

3,0

219

2,5

Övriga riket

1 706

4,0

1 636

5,5

1 782

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

293

3,9

326

20,2

358

18,3

Götalands mellanbygder

882

2,6

805

2,9

893

2,7

Götalands norra slättbygder

575

3,3

541

3,7

575

3,3

Svealands slättbygder

1 104

2,3

974

2,9

1 105

2,3

Götalands skogsbygder

2 587

5,2

2 369

5,7

2 588

5,2

Mellersta Sveriges skogsb.

729

2,6

656

3,3

731

2,6

Nedre Norrland

700

2,2

574

3,5

707

2,2

Övre Norrland

536

11,9

457

14,1

537

11,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

7 407

2,1

6 701

2,5

7 495

2,3