Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Antal företag med svin (avels- och slaktsvin) per län den 13 juni 2002

10a. Number of holdings with pigs (breeding and fattening pigs) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för avel,
50 kg och
däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin m.m.,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

14,4

21

10,6

36

13,0

Uppsala

77

7,1

111

8,4

106

8,5

Södermanlands

49

8,4

59

7,3

74

7,5

Östergötlands

71

5,5

101

8,9

186

26,8

Jönköpings

45

12,6

74

8,8

96

17,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25

9,5

43

10,4

53

9,8

Kalmar

70

5,3

95

5,8

125

3,7

Gotlands

58

4,4

87

4,0

110

2,4

Blekinge

34

12,4

47

16,1

87

10,5

Skåne

627

2,3

909

1,7

954

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

359

2,3

519

1,8

589

1,6

Västra Götalands

275

4,0

414

3,5

448

2,5

Värmlands

26

3,5

33

4,1

58

3,5

Örebro

29

10,2

45

7,4

68

5,2

Västmanlands

28

12,7

39

12,2

67

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

8,2

19

6,1

30

15,7

Gävleborgs

19

6,2

34

15,2

55

13,8

Västernorrlands

11

12,8

12

11,7

26

12,5

Jämtlands

..

 

13

8,1

27

14,3

Västerbottens

33

2,7

44

10,9

57

8,4

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

1 878

3,1

2 726

2,3

3 260

2,8

 

 

 

 

 

 

 

2001

1 973

1,7

3 022

3,4

3 625

2,9

2000

2 122

-

3 218

-

3 897

-

1999

2 480

-

4 111

-

4 909

-

1998

3 051

3,5

5 158

2,9

5 665

-

1997

3 574

1,4

5 925

1,4

6 591

1,4

1996

4 227

2,0

7 083

2,0

7 455

2,0

1995

4 579

-

7 927

-

8 276

-