Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal nötkreatur (kor) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

1b. Number of cattle (cows) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kor för mjölk-
produktion

Kor för uppföd-
ning av kalvar

Summa
kor

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

5 237

3,6

1 112

5,8

6 349

3,1

2a

29 486

2,0

4 064

5,7

33 550

1,8

2b

16 545

2,7

4 245

9,5

20 790

2,3

3

10 834

2,5

5 783

3,9

16 618

1,9

4a

15 302

2,3

8 451

22,6

23 753

8,1

4b

3 805

8,0

2 748

8,6

6 553

5,4

5a

68 661

3,5

32 976

2,3

101 637

2,4

5b

82 589

1,2

38 487

2,7

121 075

1,1

5c

35 218

1,5

10 476

3,9

45 694

1,4

5m

13 399

2,3

5 129

11,4

18 528

3,1

Övriga riket

136 004

0,7

55 123

2,4

191 128

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26 404

1,6

11 676

3,5

38 079

1,4

Götalands mellanbygder

67 550

1,2

27 391

3,3

94 941

1,2

Götalands norra slättbygder

50 498

1,4

16 807

3,0

67 305

1,2

Svealands slättbygder

50 248

1,3

21 864

5,2

72 112

1,7

Götalands skogsbygder

137 712

2,1

64 991

1,7

202 704

1,5

Mellersta Sveriges skogsb.

26 088

1,5

13 909

14,4

39 998

5,0

Nedre Norrland

32 863

1,9

9 578

5,2

42 441

1,6

Övre Norrland

25 719

2,0

2 377

4,6

28 096

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

417 082

0,8

168 593

1,5

585 675

0,7