Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Antal företag med svin (smågrisar) per län den 13 juni 2002

11a. Number of holdings with pigs (piglets) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

12

3,5

42

11,1

Uppsala

 

 

99

9,2

141

7,5

Södermanlands

 

 

63

4,1

92

7,2

Östergötlands

 

 

86

9,7

211

23,9

Jönköpings

 

 

68

12,6

139

12,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

32

11,6

68

8,4

Kalmar

 

 

89

5,5

144

3,9

Gotlands

 

 

86

3,9

125

2,6

Blekinge

 

 

37

11,3

103

10,3

Skåne

 

 

832

1,9

1 175

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

491

2,0

687

1,3

Västra Götalands

 

 

383

3,4

610

2,3

Värmlands

 

 

37

3,9

68

3,0

Örebro

 

 

32

4,4

75

4,7

Västmanlands

 

 

57

8,4

73

6,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

14

3,4

36

13,1

Gävleborgs

 

 

22

15,6

68

12,2

Västernorrlands

 

 

..

 

35

15,1

Jämtlands

 

 

..

 

30

12,8

Västerbottens

 

 

39

9,1

69

10,7

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

2 506

2,4

3 998

2,3

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

2 674

1,4

4 520

3,1

2000

 

 

2 814

-

4 809

-

1999

 

 

3 660

-

6 014

-

1998

 

 

4 684

2,9

7 267

2,5

1997

 

 

5 215

1,3

8 431

1,3

1996

 

 

6 189

2,0

9 648

2,0

1995

 

 

6 807

-

10 753

-