Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Antal företag med svin (smågrisar) per stöd- och produktions­område den 13 juni 2002

11b. Number of holdings with pigs (piglets) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

..

 

..

 

2a

 

 

48

2,3

92

7,9

2b

 

 

24

18,2

74

10,0

3

 

 

18

17,3

55

9,5

4a

 

 

29

4,0

57

8,4

4b

 

 

25

4,2

39

0,0

5a

 

 

155

7,1

323

5,9

5b

 

 

376

3,9

557

3,1

5c

 

 

75

5,7

136

5,9

5m

 

 

74

6,7

110

4,5

Övriga riket

 

 

1 676

3,6

2 539

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

707

2,5

987

1,7

Götalands mellanbygder

 

 

497

2,5

753

2,3

Götalands norra slättbygder

 

 

336

3,5

582

9,7

Svealands slättbygder

 

 

279

3,2

442

2,9

Götalands skogsbygder

 

 

545

2,9

904

2,6

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

49

10,2

107

8,2

Nedre Norrland

 

 

49

11,2

142

7,4

Övre Norrland

 

 

44

8,3

81

9,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

2 506

2,4

3 998

2,3