Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Antal företag med höns och kycklingar per län den 13 juni 2002

12a. Number of holdings with fowl and chickens by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

142

13,5

..

 

Uppsala

 

 

142

14,8

23

26,9

Södermanlands

 

 

..

 

..

 

Östergötlands

 

 

366

23,1

..

 

Jönköpings

 

 

587

11,9

55

27,7

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

219

12,4

..

 

Kalmar

 

 

227

11,1

37

27,7

Gotlands

 

 

88

11,1

..

 

Blekinge

 

 

..

 

..

 

Skåne

 

 

606

17,1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

290

31,1

22

31,8

Västra Götalands

 

 

1 153

14,2

116

14,9

Värmlands

 

 

..

 

..

 

Örebro

 

 

106

15,5

..

 

Västmanlands

 

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

88

16,1

..

 

Gävleborgs

 

 

..

 

..

 

Västernorrlands

 

 

110

13,3

..

 

Jämtlands

 

 

..

 

..

 

Västerbottens

 

 

91

16,5

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

31

27,3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

5 323

5,9

774

15,1

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

5 768

6,8

1 003

19,4

2000

 

 

5 678

-

715

-

1999

 

 

6 441

-

829

-

1998

 

 

6 825

3,8

916

10,5

1997

 

 

8 340

2,3

1 294

6,2

1996

 

 

8 696

3,0

1 245

7,0

1995

 

 

9 539

-

1 405

-