Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12b. Antal företag med höns och kycklingar per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

12b. Number of holdings with fowl and chickens by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av
värpras av-
sedda för ägg-
produktion

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

 

 

102

13,9

34

25,0

2a

 

 

..

 

..

 

2b

 

 

144

11,5

..

 

3

 

 

..

 

..

 

4a

 

 

271

31,2

40

28,2

4b

 

 

..

 

..

 

5a

 

 

1 177

8,3

105

17,5

5b

 

 

994

14,2

..

 

5c

 

 

329

24,2

..

 

5m

 

 

183

26,4

..

 

Övriga riket

 

 

1 733

11,4

237

26,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

342

27,1

..

 

Götalands mellanbygder

 

 

394

14,5

76

14,7

Götalands norra slättbygder

 

 

750

18,1

70

17,6

Svealands slättbygder

 

 

740

15,3

71

18,2

Götalands skogsbygder

 

 

2 150

8,6

315

30,3

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

454

27,3

52

21,8

Nedre Norrland

 

 

346

22,8

49

23,6

Övre Norrland

 

 

148

12,6

38

27,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

5 323

5,9

774

15,1