Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal nötkreatur (övriga nötkreatur) per län den 13 juni 2002

2a. Number of cattle (other cattle) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8 986

6,4

8 201

7,2

27 792

5,2

Uppsala

15 564

3,0

15 587

3,1

48 543

1,7

Södermanlands

18 252

2,8

16 890

4,2

54 787

2,3

Östergötlands

35 948

2,3

34 565

3,9

108 327

1,8

Jönköpings

45 399

2,1

41 187

2,1

131 918

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

24 817

2,7

20 411

2,2

69 081

1,6

Kalmar

50 729

1,8

44 729

1,8

150 466

1,1

Gotlands

21 305

2,9

18 278

2,6

61 607

2,2

Blekinge

11 123

3,5

10 248

4,0

32 941

2,6

Skåne

78 616

1,7

68 117

1,5

227 446

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

30 302

2,5

27 879

2,6

91 369

1,5

Västra Götalands

97 527

2,1

85 509

2,1

286 162

2,0

Värmlands

16 855

3,5

16 670

3,7

52 200

2,2

Örebro

14 689

7,8

15 238

8,5

45 191

8,1

Västmanlands

9 245

8,9

8 892

6,1

28 142

6,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 178

3,0

12 566

3,0

40 654

1,7

Gävleborgs

13 829

3,4

11 793

3,6

40 184

2,0

Västernorrlands

12 253

3,5

10 408

3,8

36 556

2,5

Jämtlands

12 164

3,6

10 672

4,0

35 593

2,4

Västerbottens

15 336

3,1

13 919

3,3

45 911

2,1

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

6 982

5,0

6 932

3,7

22 595

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

553 098

0,7

498 692

0,7

1 637 465

0,6

 

 

 

 

 

 

 

2001

573 286

0,6

494 016

0,7

1 651 511

0,6

2000

588 686

0,7

500 183

0,8

1 683 767

0,4

1999

600 130

-

499 469

-

1 712 920

-

1998

610 724

0,9

508 716

1,0

1 738 496

0,7

1997

613 945

0,4

529 888

0,5

1 780 823

0,4

1996

616 860

0,6

542 999

0,6

1 790 240

0,5

1995

595 521

-

542 328

-

1 777 095

-