Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal nötkreatur (övriga nötkreatur) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

2b. Number of cattle (other cattle) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Kvigor, tjurar
och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

6 158

5,1

5 284

4,6

17 791

3,3

2a

28 876

2,2

27 009

2,5

89 436

1,6

2b

18 898

2,8

16 422

2,7

56 110

1,8

3

15 377

3,6

14 117

4,4

46 111

2,3

4a

22 383

6,3

20 571

8,8

66 707

7,5

4b

5 202

5,6

5 707

5,5

17 461

3,7

5a

99 756

2,1

86 067

2,0

287 460

1,8

5b

118 495

1,5

102 225

1,3

341 795

1,0

5c

42 875

2,5

36 803

2,3

125 371

1,3

5m

18 228

3,3

15 966

2,2

52 722

2,4

Övriga riket

176 850

1,1

168 522

1,2

536 500

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

34 461

2,0

31 840

2,0

104 380

1,3

Götalands mellanbygder

90 548

1,4

80 224

1,4

265 712

1,0

Götalands norra slättbygder

62 063

1,8

57 741

1,9

187 109

1,1

Svealands slättbygder

67 145

2,2

65 104

2,1

204 360

1,5

Götalands skogsbygder

198 572

1,3

173 175

1,3

574 450

1,1

Mellersta Sveriges skogsb.

37 044

4,2

33 939

5,8

110 981

4,7

Nedre Norrland

38 658

2,1

33 725

2,2

114 824

1,4

Övre Norrland

24 608

2,3

22 945

2,4

75 649

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

553 098

0,7

498 692

0,7

1 637 465

0,6