Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal får per län den 13 juni 2002

3a. Number of sheep by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2001
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6 735

2,7

8 939

4,5

15 674

3,9

Uppsala

6 426

3,1

7 128

5,5

13 555

4,4

Södermanlands

8 523

2,8

9 311

4,4

17 834

3,6

Östergötlands

14 823

3,4

17 186

3,5

32 009

3,3

Jönköpings

8 548

2,5

10 450

4,0

18 998

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 203

3,4

7 757

4,1

13 960

3,5

Kalmar

15 084

1,8

18 111

2,3

33 196

1,9

Gotlands

25 831

2,5

31 567

2,0

57 398

2,0

Blekinge

5 123

3,9

5 800

5,7

10 923

4,8

Skåne

18 641

2,2

22 511

2,9

41 152

2,5

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

6 369

4,6

7 866

5,8

14 234

5,2

Västra Götalands

29 818

1,8

35 011

2,4

64 828

2,1

Värmlands

8 836

4,8

9 349

7,4

18 185

5,9

Örebro

5 242

4,8

6 019

5,1

11 262

4,6

Västmanlands

3 837

4,4

4 234

8,3

8 070

6,5

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5 311

3,5

5 879

6,0

11 190

4,6

Gävleborgs

5 150

3,4

5 362

6,0

10 512

4,5

Västernorrlands

5 915

2,6

4 912

5,9

10 827

3,7

Jämtlands

3 853

4,2

4 322

6,5

8 175

5,2

Västerbottens

3 857

5,6

3 582

8,6

7 440

6,2

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3 611

5,5

3 739

8,6

7 350

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

197 734

1,0

229 037

1,3

426 772

1,1

 

 

 

 

 

 

 

2001

207 623

0,7

243 971

0,8

451 594

0,8

2000

198 268

-

233 666

-

431 934

-

1999

193 644

-

243 605

-

437 249

-

1998

186 707

4,1

234 482

4,2

421 189

4,0

1997

194 948

1,7

247 154

1,8

442 102

1,7

1996

203 338

2,0

265 697

3,0

469 035

2,0

1995

195 439

-

266 410

-

461 849

-