Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal får per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

3b. Number of sheep by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Baggar och
tackor,
födda 2001
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

4 103

5,0

4 218

7,2

8 321

5,9

2a

8 577

3,8

8 647

5,7

17 225

4,4

2b

8 111

1,9

7 030

4,4

15 140

2,9

3

7 328

4,2

7 156

7,2

14 484

5,3

4a

9 131

3,3

10 300

4,7

19 432

4,0

4b

2 445

1,8

3 301

5,2

5 746

4,1

5a

37 207

1,2

45 929

1,6

83 136

1,5

5b

49 486

1,8

56 471

2,1

105 957

1,8

5c

17 988

1,9

20 508

2,5

38 496

2,1

5m

9 809

2,4

12 095

3,1

21 905

2,6

Övriga riket

43 548

1,6

53 382

2,0

96 930

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 212

1,9

6 927

4,1

13 139

3,1

Götalands mellanbygder

42 576

1,8

52 245

1,7

94 821

1,7

Götalands norra slättbygder

14 559

2,6

17 479

3,1

32 037

2,8

Svealands slättbygder

29 805

1,7

34 534

2,5

64 339

2,1

Götalands skogsbygder

63 180

2,6

75 591

2,9

138 771

2,7

Mellersta Sveriges skogsb.

16 943

3,4

18 571

4,9

35 514

4,1

Nedre Norrland

15 094

1,9

14 378

4,0

29 471

2,8

Övre Norrland

9 365

4,4

9 313

8,1

18 679

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

197 734

1,0

229 037

1,3

426 772

1,1