Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal svin (avels- och slaktsvin) per stöd- och produktionsområde den 13 juni 2002

4b. Number of pigs (breeding and fattening pigs) by support and production area on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin m.m.,
20 kg och
däröver

Stödområde

 

 

 

 

 

 

1

..

 

..

 

..

 

2a

63

2,2

3 623

1,1

24 998

0,9

2b

45

1,0

1 742

0,5

10 279

0,4

3

25

1,5

1 003

0,4

6 540

0,5

4a

50

1,4

5 334

4,7

12 228

0,4

4b

38

5,3

3 768

2,6

27 570

4,8

5a

176

4,4

7 462

1,3

29 277

1,4

5b

355

2,7

16 610

1,9

80 001

2,3

5c

134

9,8

8 760

2,0

30 561

3,7

5m

76

3,1

6 425

1,1

29 695

1,4

Övriga riket

2 420

2,5

153 391

0,8

844 509

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 102

1,5

53 260

1,0

305 397

0,9

Götalands mellanbygder

629

1,6

40 387

1,3

224 330

1,0

Götalands norra slättbygder

465

1,7

38 542

1,3

221 857

1,2

Svealands slättbygder

393

2,4

35 527

1,2

166 203

1,3

Götalands skogsbygder

578

2,1

27 783

2,0

120 557

2,3

Mellersta Sveriges skogsb.

85

13,8

6 438

0,4

18 772

0,5

Nedre Norrland

72

1,4

2 714

0,8

15 675

1,0

Övre Norrland

61

2,3

3 526

0,5

23 188

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

3 385

1,8

208 177

0,7

1 095 981

0,6