Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur den 13 juni 2002

JO 20 SM 0202, korrigerad version 2002-10-18

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Antal svin (smågrisar) per län den 13 juni 2002

5a. Number of pigs (piglets) by county on 13 June 2002

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift.

Standard errors in per cent.

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

2 848

14,8

18 889

6,4

Uppsala

 

 

19 988

1,4

51 727

0,6

Södermanlands

 

 

25 302

1,3

77 098

1,3

Östergötlands

 

 

29 910

1,5

125 467

1,7

Jönköpings

 

 

8 644

4,4

27 856

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

5 190

1,3

15 898

0,7

Kalmar

 

 

30 426

0,8

95 477

1,5

Gotlands

 

 

19 957

2,3

57 659

0,9

Blekinge

 

 

7 516

0,5

41 727

2,3

Skåne

 

 

180 715

0,7

559 430

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

82 671

1,9

276 898

3,1

Västra Götalands

 

 

96 714

2,0

306 593

0,9

Värmlands

 

 

12 434

8,1

54 804

3,0

Örebro

 

 

10 240

1,2

41 768

0,5

Västmanlands

 

 

22 835

1,6

62 714

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

3 903

0,2

8 335

0,6

Gävleborgs

 

 

3 145

0,7

11 016

0,6

Västernorrlands

 

 

..

 

11 386

0,4

Jämtlands

 

 

..

 

3 720

4,4

Västerbottens

 

 

5 490

0,2

22 902

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

 

 

..

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

 

 

574 200

0,6

1 881 743

0,4

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

586 238

0,6

1 891 456

0,3

2000

 

 

566 004

0,8

1 917 917

0,5

1999

 

 

651 353

-

2 115 213

-

1998

 

 

733 012

2,3

2 286 030

1,5

1997

 

 

764 043

0,9

2 351 201

0,6

1996

 

 

765 313

-

2 348 754

1,0

1995

 

 

768 344

-

2 313 137

-