Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0301

Antal husdjur i juni 2003
Preliminära resultat
Livestock in June 2003
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet mjölkkor fortsätter att minska

Totala antalet nötkreatur i landet har fortsatt att minska och beräknas ha uppgått till 1 611 900 i juni 2003, en minskning med drygt 1,5 % under det senaste året. Antalet mjölkkor beräknas under samma period ha minskat med drygt 3 % till 403 000 i juni 2003.

Totala antalet kvigor beräknas under det senaste året ha minskat med 6,5 % och antalet tjurar och stutar med 1 %. Däremot har antalet kalvar ökat med 2,5 % sedan juni 2002.

Antalet svin ökar

Det totala antalet svin beräknas ha uppgått till 1 903 600 i juni 2003, en uppgång med 1 % jämfört med juni 2002. Antalet suggor och smågrisar beräknas ha minskat med 1 respektive 2 % medan antalet slaktsvin beräknas ha ökat med nära 3 % under samma period.

Antalet får på samma nivå som för 2001

Efter en nedgång i antalet får år 2002, beräknas antalet ha ökat till 451 000 i juni 2003, samma nivå som i juni 2001.