Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i juni 2001, 2002 och 2003

1. Number of cattle in June 2001, 2002 and 2003

Djurslag/type of animal

2001

2002

2003

 

 

 

 

Mjölkkor

418 500

417 000

403 000

Dairy cows

 

 

 

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

165 700

168 600

168 000

Other cows

 

 

 

 

 

 

 

Summa kor

584 200

585 700

571 000

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år och däröver

110 300

101 300

95 600

Heifers 2 years and older

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

248 600

248 100

231 800

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

 

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år och däröver

30 400

29 400

27 200

Bulls and steers 2 years and older

 

 

 

 

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

184 000

174 300

174 700

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

573 300

553 100

529 400

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar1)

 

 

253 200

Calves under 1 year, female2)

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stut-kalvar1)

 

 

258 300

Calves under 1 year, male2)

 

 

 

 

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

494 000

498 700

511 500

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 651 500

1 637 500

1 611 900

Total cattle

 

 

 


 

1) Före juni 2003 indelades kalvar i tre kategorier, kvigkalvar, tjur- och stutkalvar samt kalv för slakt.

2) Before June 2003 calves were divided into three categories, male, female and for slaughter.