Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal svin i juni 2001, 2002 och 2003

2. Number of pigs in june 2001, 2002 and 2003

Djurslag/type of animal

2001

2002

2003

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg och däröver

3 900

3 400

4 000

Boars, 50 kg and more

 

 

 

 

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg och däröver

211 800

208 200

203 400

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg och däröver

1 089 500

1 096 000

1 127 800

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

 

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

586 200

574 200

568 400

Piglets under 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

Summa svin

1 891 500

1 881 700

1 903 600

Total pigs