Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Antal husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal får i juni 2001, 2002 och 2003

3. Number of sheep in June 2001, 2002 and 2003

Djurslag/type of animal

2001

2002

2003

 

 

 

 

Baggar och tackor

207 600

197 700

210 600

Ewes and rams

 

 

 

 

 

 

 

Lamm

244 000

229 000

240 400

Lambs

 

 

 

 

 

 

 

Summa får

451 600

426 800

451 000

Total sheep