Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

Husdjur i juni 2003
Definitiva uppgifter
Livestock in June 2003

pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 Hela publikationen(PDF)

 Beskrivning av statistiken (PDF)       

 


 

 

I korta drag

Antalet nötkreatur fortsätter att minska

Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2003 till 1 606 700, en minskning med ca 30 800 djur eller ca 2 % sedan 2002. Antalet kor för mjölkproduktion minskade med 14 600 och antalet kvigor, tjurar och stutar med 25 900 djur. Även antalet företag med nötkreatur av olika slag har minskat. Genomsnittliga besättningsstorlekar har fortsatt att stiga och det genomsnittliga antalet kor för mjölkproduktion per besättning var 41,4 djur i juni 2003 medan det genomsnittliga antalet nötkreatur per nötkreatursbesättning var 57,6 djur. År 1995 var motsvarande genomsnittstal 27,2 resp. 42,3.

Kraftig ökning av besättningsstorlekar av svin

Totala antalet svin uppgick i juni 2003 till 1 903 100 djur, vilket var i stort sett oförändrat jämfört med juni 2002. Samtidigt minskade antalet företag med olika slags svin, varför besättningsstorlekarna fortsatte att öka. I juni 2003 uppgick den genomsnittliga besättningsstorleken av suggor och galtar till 83,4 djur, vilket är en ökning med 170 % sedan 1995 då genomsnittsantalet var 30,8 djur. Under samma period ökade den genomsnittliga besättningsstorleken av övriga svin från 157 till 377 djur, eller 140 %.

Fortsatt minskning av antalet höns

Antalet höns fortsätter att minska och uppgick i juni 2003 till 4 497 700 djur, vilket är en minskning med ca 234 000 sedan 2002 och med ca 1 603 000 sedan 1995. Även genomsnittlig besättningsstorlek av höns minskade mellan juni 2002 och juni 2003, från 900 till 830 djur.