Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

The decrease in number of cattle continues

The total number of cattle in June 2003 was 1 606 700, a decrease of approximately 30 800 animals or about 2 % since 2002. The number of dairy cows decreased by 14 600 and the number of heifers, bulls and steers by 25 900 animals.

Also, the number of holdings with different types of cattle has decreased. The average size of herd has continued to increase and the average number of dairy cows in each herd was 41,4 animals in June 2003, whereas the average number of cattle for each cattle herd was 57,6 animals during the same period. In 1995, the corresponding averages were 27,2 and 42,3.

Substantial increase in the size of herds of pigs

The total number of pigs in June 2003 was 1 903 100 animals, which is at about the same level as in June 2002. At the same time, the number of holdings with different types of pigs decreased, whilst the size of herds continued to increase. In June 2003, the average size of herds of sows and boars was 83,4 animals - an increase of 170 % compared to 1995 when the average size of herds was 30,8 animals. During the same period, the average size of herds of other types of pigs increased from 157 to 377 animals or by 140 %.

The decrease in number of fowl continues

The total number of fowl continues to decrease and amounted to 4 497 700 animals in June 2003 - a decrease of about 234 000 animals since 2002, and about 1 603 000 since 1995. Also, the average size of herds of fowl decreased from 900 to 830 animals during the period June 2002-June 2003.

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Number of cattle in June 2003.

1b. Number of holdings with cattle in June 2003.

2a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

2b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

3a. Number of pigs in June 2003.

3b. Number holdings with pigs in June 2003.

4a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

4b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

5b. Number of holdings with cattle in June 2003.

6a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

6a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

6a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

6a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

6a. Number of sheep, goats and horses in June 2003.

6b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

6b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

6b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

6b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

7b. Number of holdings with pigs in June 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

8b. Number of holdings with fowls, chickens and turkeys in June 2003.

9a. Number of dairy cows distributed by size of herd in June 2003.

9b. Number of holdings with dairy cows distributed by size of herd in June 2003.

10a. Number of ewes and rams distributed by size of herd in June 2003.

10b. Number of holdings with ewes and rams distributed by size of herd in June 2003.

11a. Number of sows and boars distributed by size of herd in June 2003.

11b. Number of holdings with sows and boars distributed by size of herd in June 2003.

12a. Number of fattening pigs distributed by size of herd in June 2003.

12b. Number of holdings with fattening pigs distributed by size of herd in June 2003.

13a. Number of fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2003.

13b. Number of holdings with fowls (chickens not included) distributed by size of herd in June 2003.

 

List of terms

Avel

Baggar

Besättning

Djur

Får

Företag

Galtar

Getter

Gyltor

Hektar

Hela riket

Husdjur

Hästar

Höns

Kalvar

Killingar

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Kvigor

Kycklingar

Lamm

Län

Medelfel

Mjölkkor

Nötkreatur

Område

Produktionsområde

Slaktkycklingar

Slaktsvin

Smågrisar

Stora

Stutar

Stödområde

Suggor

Summa

Svin

Tackor

Tjurar

Uppfödning av kalvar

Vecka

Värpras

Breeding

Rams

Herd

Animal

Sheep

Holding(s)

Boars

Goats

Gilts

Hectare

Sweden

Livestock

Horses

Fowl

Calves

Kids

Dairy cows

Suckler cows

Heifers

Chickens

Lambs

County

Standard error

Dairy cows

Cattle

Area

Production area

Broilers

Fattening pigs

Piglets

Large

Steers

Less favoured area

Sows

Total

Pigs

Ewes

Bulls

Calves production

Week

Laying breed