Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal nötkreatur i juni 2003.

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2003.

2a. Antal får, getter och hästar i juni 2003

2b. Antal företag med får, getter och hästar i juni 2003.

3a. Antal svin i juni 2003

3b. Antal företag med svin i juni 2003.

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

5a. Antal nötkreatur i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

5b. Antal företag med nötkreatur i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

6a. Antal får, getter och hästar i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

6b. Antal företag med får, getter och hästar i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

7a. Antal svin i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

7b. Antal företag med svin i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

8a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

8b. Antal företag höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

9a. Antal mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

9b. Antal företag med mjölkkor fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

10a. Antal tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

10b. Antal företag med tackor och baggar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003

11a. Antal suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

11b. Antal företag med suggor och galtar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

12a. Antal slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

12b. Antal företag med slaktsvin fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

13a. Antal höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

13b. Antal företag med höns exklusive kycklingar fördelat efter besättningsstorlek i juni 2003.

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

5a. Antal nötkreatur i juni 2003.

5a. Number of cattle in June 2003.

Uppgifter för

 

7a. Antal svin i juni 2003.

7a. Number of pigs in June 2003.

Uppgifter för

 

 

 

 

8a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2003.

8a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2003.

Uppgifter för