Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2003.

1b. Number of holdings with cattle in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Totalt
med kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under
1 år

Totalt med nötkreatur

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

135

259

394

459

425

493

Uppsala

310

382

692

816

760

860

Södermanlands

259

327

585

663

622

702

Östergötlands

542

643

1 180

1 391

1 333

1 456

Jönköpings

838

1 107

1 943

2 339

2 215

2 425

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

420

784

1 202

1 448

1 367

1 517

Kalmar

797

813

1 608

1 861

1 762

1 944

Gotlands

399

290

687

804

763

834

Blekinge

169

464

633

683

655

721

Skåne

908

2 008

2 909

3 251

3 088

3 434

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

558

728

1 283

1 487

1 411

1 564

Västra Götalands

1 752

2 335

4 081

4 854

4 540

5 157

Värmlands

277

515

791

945

870

1 023

Örebro

222

327

549

678

629

721

Västmanlands

151

218

369

433

405

473

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

281

335

614

723

686

781

Gävleborgs

358

329

687

870

799

917

Västernorrlands

302

312

613

794

722

831

Jämtlands

316

252

567

689

643

728

Västerbottens

481

186

666

882

820

915

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

245

67

312

387

368

409

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

478

676

1 153

1 317

1 257

1 399

Götalands mellanbygder

1 350

1 475

2 817

3 202

3 056

3 340

Götalands norra slättbygder

1 019

1 010

2 026

2 402

2 254

2 541

Svealands slättbygder

1 078

1 450

2 526

3 004

2 788

3 191

Götalands skogsbygder

3 387

5 763

9 133

10 733

10 136

11 281

Mellersta Sveriges skogsb

659

1 052

1 709

2 033

1 894

2 179

Nedre Norrland

954

925

1 877

2 323

2 146

2 462

Övre Norrland

795

330

1 124

1 443

1 352

1 512

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

241

175

416

494

471

534

Stödområde 2a

824

430

1 252

1 583

1 473

1 661

Stödområde 2b

460

417

876

1 126

1 025

1 177

Stödområde 3

325

484

809

983

924

1 058

Stödområde 4a

422

572

991

1 210

1 123

1 297

Stödområde 4b

84

120

204

240

219

260

Stödområde 5a

1 794

3 349

5 136

6 052

5 702

6 347

Stödområde 5b

1 947

2 760

4 698

5 428

5 145

5 726

Stödområde 5c

691

839

1 527

1 775

1 681

1 856

Stödområde 5m

328

260

587

690

657

723

Övriga riket

2 604

3 275

5 869

6 876

6 463

7 266

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

5

14

14

11

15

2,1- 5,0

16

876

892

1 114

967

1 366

5,1- 10,0

112

1 878

1 989

2 546

2 258

2 885

10,0- 20,0

685

3 050

3 731

4 672

4 274

5 038

20,1- 30,0

1 063

1 894

2 953

3 571

3 364

3 747

30,1- 50,0

2 349

2 101

4 446

5 227

4 954

5 365

50,1- 100,0

3 637

1 926

5 553

6 167

5 989

6 282

Över 100,0

1 849

951

2 787

3 146

3 066

3 207

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

9 720

12 681

22 365

26 457

24 883

27 905

2002

11 270

13 105

23 340

27 810

25 159

29 038

2001

11 828

13 578

24 362

29 072

26 286

30 537