Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får, getter och hästar i juni 2003.

2b. Number of holdings with sheep, goats and horses in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

 

Baggar och tackor födda 2002 och tidigare

Lamm

Totalt
med får och lamm

Getter, avelshonor

Övriga getter inklusive killingar

Totalt
med

getter

Hästar

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

276

256

278

8

22

23

590

Uppsala

277

238

278

8

9

13

543

Södermanlands

281

257

285

10

13

16

549

Östergötlands

437

387

438

12

14

19

802

Jönköpings

443

401

445

13

29

30

948

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

268

236

268

7

21

24

666

Kalmar

416

392

417

5

11

15

749

Gotlands

427

400

430

4

..

4

384

Blekinge

187

166

187

3

3

4

304

Skåne

691

626

697

19

30

39

2 187

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

370

342

372

7

13

15

765

Västra Götalands

1 341

1 184

1 343

40

72

89

3 182

Värmlands

421

349

424

17

19

23

792

Örebro

227

193

227

9

8

12

548

Västmanlands

151

136

152

4

6

9

479

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

281

233

281

30

35

45

574

Gävleborgs

255

215

255

25

27

35

666

Västernorrlands

227

170

229

25

24

31

532

Jämtlands

190

165

190

30

29

33

423

Västerbottens

258

226

258

23

18

27

404

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

184

164

185

8

8

12

223

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

320

291

325

9

13

16

1 111

Götalands mellanbygder

928

857

932

15

15

24

1 584

Götalands norra slättbygder

575

518

577

16

27

34

1 603

Svealands slättbygder

1 178

1 048

1 186

36

57

71

2 695

Götalands skogsbygder

2 582

2 319

2 588

60

127

150

5 349

Mellersta Sveriges skogsb

788

664

790

38

46

58

1 682

Nedre Norrland

709

574

712

85

84

104

1 541

Övre Norrland

528

465

529

48

44

61

745

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

246

211

246

34

30

38

252

Stödområde 2a

470

414

473

47

43

60

832

Stödområde 2b

315

246

316

34

34

43

824

Stödområde 3

401

330

402

26

32

36

685

Stödområde 4a

439

363

440

23

26

35

1 116

Stödområde 4b

93

79

93

4

4

6

254

Stödområde 5a

1 465

1 328

1 468

33

66

80

2 806

Stödområde 5b

1 651

1 487

1 660

43

72

88

3 050

Stödområde 5c

567

514

567

14

25

28

973

Stödområde 5m

239

223

243

3

..

5

429

Övriga riket

1 722

1 541

1 731

46

79

99

5 089

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

7

9

..

..

..

17

2,1- 5,0

1 577

1 374

1 584

76

98

127

2 865

5,1- 10,0

1 685

1 441

1 691

79

106

129

3 366

10,0- 20,0

1 632

1 466

1 636

64

99

122

3 351

20,1- 30,0

798

729

801

29

48

53

1 605

30,1- 50,0

758

682

763

23

23

32

1 801

50,1- 100,0

719

641

722

22

24

35

2 023

Över 100,0

430

396

433

13

13

18

1 282

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

7 608

6 736

7 639

307

413

518

16 310

2002

7 407

6 701

7 495

..

..

..

..

2001

8 051

7 336

8 082

..

..

..

..