Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal svin i juni 2003

3a. Number of pigs in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för avel, 50 kg och däröver

Slaktsvin,
20 kg
och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Summa
svin

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

16

1 764

10 134

3 486

15 400

Uppsala

111

5 691

24 641

18 947

49 390

Södermanlands

91

9 213

42 101

23 502

74 907

Östergötlands

120

13 122

88 621

37 820

139 683

Jönköpings

55

4 016

12 860

8 499

25 430

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

46

2 174

10 936

5 415

18 571

Kalmar

129

10 057

54 673

31 871

96 730

Gotlands

103

7 218

40 329

18 793

66 443

Blekinge

56

2 230

29 721

10 108

42 115

Skåne

1 990

62 932

325 101

170 061

560 084

 

 

 

 

 

 

Hallands

390

23 760

150 801

67 765

242 716

Västra Götalands

501

36 512

190 753

101 827

329 593

Värmlands

64

4 972

36 431

13 303

54 770

Örebro

42

4 784

32 545

12 148

49 519

Västmanlands

75

9 177

34 374

26 488

70 114

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21

816

3 690

2 575

7 102

Gävleborgs

38

1 306

8 364

3 447

13 155

Västernorrlands

17

1 253

6 594

3 637

11 501

Jämtlands

13

222

2 122

785

3 142

Västerbottens

55

2 193

13 822

5 239

21 309

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

12

1 115

8 759

1 566

11 452

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

728

47 756

293 931

133 303

475 718

Götalands mellanbygder

1 638

42 449

229 614

118 303

392 004

Götalands norra slättbygder

452

40 519

243 810

113 752

398 533

Svealands slättbygder

370

33 421

169 901

93 392

297 084

Götalands skogsbygder

551

29 789

131 811

81 967

244 118

Mellersta Sveriges skogsb

65

4 373

17 829

11 590

33 857

Nedre Norrland

72

2 896

17 870

8 158

28 996

Övre Norrland

69

3 324

22 606

6 817

32 816

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5

35

138

..

234

Stödområde 2a

74

3 435

24 196

7 046

34 751

Stödområde 2b

42

2 031

12 046

6 314

20 433

Stödområde 3

26

916

7 408

2 753

11 103

Stödområde 4a

48

3 275

12 577

7 717

23 617

Stödområde 4b

35

2 836

27 348

8 932

39 151

Stödområde 5a

156

6 524

23 793

17 393

47 866

Stödområde 5b

335

19 717

95 537

58 958

174 547

Stödområde 5c

109

9 094

37 988

21 349

68 540

Stödområde 5m

95

5 944

32 305

19 604

57 948

Övriga riket

3 020

150 720

854 036

417 160

1 424 936

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

1 170

19 891

86 291

43 445

150 797

2,1- 5,0

43

1 316

2 933

3 786

8 078

5,1- 10,0

111

3 574

6 798

4 829

15 312

10,0- 20,0

242

7 237

23 845

21 956

53 280

20,1- 30,0

268

11 827

33 752

39 998

85 845

30,1- 50,0

461

23 451

80 581

69 544

174 037

50,1- 100,0

728

49 018

261 271

150 904

461 921

Över 100,0

922

88 213

631 901

232 820

953 856

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

3 945

204 527

1 127 372

567 282

1 903 126

2002

3 385

208 177

1 095 981

574 200

1 881 743

2001

3 924

211 842

1 089 452

586 238

1 891 456