Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2003

JO 20 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-17

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2003.

3b. Number holdings with pigs in June 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för avel, 50 kg och däröver

Slaktsvin,
20 kg
och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Totalt
med svin

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

12

23

35

13

45

Uppsala

62

84

95

76

118

Södermanlands

44

58

70

54

85

Östergötlands

61

82

107

77

132

Jönköpings

30

56

74

51

100

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

29

50

50

39

69

Kalmar

68

98

124

87

155

Gotlands

50

79

114

78

123

Blekinge

41

56

76

51

92

Skåne

580

826

880

734

1 066

 

 

 

 

 

 

Hallands

266

415

479

380

581

Västra Götalands

264

386

502

349

633

Värmlands

27

40

66

34

83

Örebro

29

44

66

42

76

Västmanlands

33

44

66

59

77

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18

28

32

15

50

Gävleborgs

19

26

45

21

55

Västernorrlands

9

13

28

9

30

Jämtlands

11

11

21

7

26

Västerbottens

34

40

55

35

61

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

7

9

8

6

12

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

428

598

729

563

840

Götalands mellanbygder

356

504

587

467

701

Götalands norra slättbygder

223

302

433

314

525

Svealands slättbygder

188

258

355

256

426

Götalands skogsbygder

373

626

643

493

863

Mellersta Sveriges skogsb

41

68

74

43

107

Nedre Norrland

42

60

105

39

130

Övre Norrland

43

52

67

42

77

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5

5

10

..

13

Stödområde 2a

46

60

79

45

95

Stödområde 2b

22

28

47

22

54

Stödområde 3

17

29

51

16

66

Stödområde 4a

30

42

46

31

66

Stödområde 4b

12

16

40

21

46

Stödområde 5a

116

205

213

145

300

Stödområde 5b

201

359

396

297

521

Stödområde 5c

72

99

106

72

134

Stödområde 5m

47

71

95

73

111

Övriga riket

1 126

1 554

1 910

1 493

2 263

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

56

59

90

60

98

2,1- 5,0

33

68

75

38

121

5,1- 10,0

69

173

151

94

233

10,0- 20,0

201

391

343

275

502

20,1- 30,0

203

319

317

275

414

30,1- 50,0

310

450

505

425

609

50,1- 100,0

452

576

746

572

866

Över 100,0

370

432

766

478

826

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2003

1 694

2 468

2 993

2 217

3 669

2002

1 878

2 726

3 260

2 506

3 998

2001

1 973

3 022

3 625

2 674

4 520